Bionano: Drug delivery

Tradisjonelt tilføres medisiner via mage-tarm-systemet eller ved injeksjoner. Mer målrettet terapi er av flere grunner ønsket. Vår interesse er knyttet til utviklingen av metoder hvor det biologisk aktive virkestoffet omsluttes av biokompatible og biologisk nedbrytbare nanopartikler.

 Disse ”magiske” kulene kan da målrettes selektivt mot spesifikke celler, som kreftceller eller infiserte celler. De kan dessuten frigjøre virkestoffet langsomt og jevnt – og nettopp på de stedene i kroppen der det er behov.
Et eksempel er utviklingen av nanopartikulære formuleringer for behandling og vaksine av tuberkulose. I dette tilfelle utnyttes det faktum at kroppen behandler nanopartikler på samme måte som tuberkulosebakterier.

Prosjekter

Development of an Improved Naltrexone Depot Formulation

Forskningsgrupper

Site-specific Drug Delivery

Publisert 13. juli 2011 16:23 - Sist endret 11. des. 2020 11:00