Computational life science

Kjemien har i løpet av de siste tiårene gjennomgått en revolusjon, som har medført at mange kjemiske systemer og prosesser kan simuleres med stor grad av pålitelighet ved hjelp av kvantemekaniske metoder.

Modell av Crambin-proteinet, som illustrerer hvor store molekyler som nå kan studeres kvantemekanisk (642 atomer). Kilde: Trygve Helgaker.

Et viktig trekk ved utviklingen går i dag mot store molekyler, bestående av mer enn 1000 atomer. Ved å benytte massiv parallell prosessering vil slike metoder i fremtiden kunne benyttes til studier av en rekke biologiske prosesser, på et fundamentalt kvantemekanisk nivå, til å studere dynamiske prosesser og biologiske strukturer på en måte som vil revolusjonere slike studier på samme måte som kvantemekaniske metoder i dag har revolusjonert kjemien. Kjemisk institutt har i dag en internasjonalt høyt anerkjent forskningsgruppe innen teoretisk kjemi, som arbeider med utvikling og anvendelse av kvantekjemiske beregningsmetoder for store molekylære systemer. Gruppen utgjør sammen med teoretiske kjemikere i Tromsø et Senter for Fremragende Forskning, Center for Theoretical and Computational Chemistry.

 

Forskningsgrupper

Kvantekjemi, struktur og dynamikk

Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC) - SFF

Publisert 13. juli 2011 16:43 - Sist endret 11. des. 2020 10:59