Miljøanalyse - naturressurser

Bærekraftig forvaltning av våre naturressurser er visjonen til vår aktivitet innen miljøanalyse.

Miljøanalyse fordrer kjemiverktøy og kjemikunnskap. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

For å generere kunnskapen som er påkrevd bruker gruppen sin kjemikunnskap og sine analyseverktøy, i samarbeid med andre naturvitere og samfunnsvitere.
Hovedmålet er å studere og forstå de hydro-, bio- og geo-kjemiske prosessene som styrer utvasking og transport av kjemiske stoffer fra jord til ferskvann. Overgjødsling (eutrofiering), effekter av klimaendringer på vannkvalitet, fraksjonering/spesiering av tungmetaller er eksempler på mer spesifike tema. Studiene foregår i stor grad i Kina, sentral Asia, Øst Europa og Afrika.

Prosjekter

Forskningsgrupper

Miljøvitenskap

CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn

Publisert 13. juli 2011 16:53 - Sist endret 11. des. 2020 10:59