PET og radiokjemi

Radiofarmasøytisk kjemi er et stort og viktig felt innen dagens life science forskning. Forskningen ved KI har bidratt til etableringen av ALGETA – et av Norges nye flaggskip innen forskningsbasert næringsliv.

Radiokjemi i instituttets hot celler.

Kjemisk institutt er i dag sentralt i oppbygningen av PET-F&U i Oslo-området.

Det er investert i størrelsesorden 200 millioner innen Positron Emisjons Tomografi (PET) i Oslo-regionen, mye med klinisk vinkling. PET-forskning i frontlinjen, også klinisk, er ikke mulig uten at den radiofarmasøytiske kjemien utgjør en viktig del av ”næringskjeden”.

UiO har, selv i et internasjonalt perspektiv, en sterk strategisk fordel ved tilgangen til syklotronen ved Fysisk institutt, og dermed til alternative radionuklider.

Publisert 13. juli 2011 16:04 - Sist endret 12. okt. 2018 10:31