Proteinkrystallografi

Vår strukturbiokjemiske forskningsgruppe fokuserer på proteiner av medisinsk interesse, og spesielt på protein-karbohydrat interaksjoner.

Utsnittet viser et toksin hvor strukturen er bestemt v.h.a. proteinkrystallografi. Kilde: Ute Krengel.

Disse vekselvirkningene er sentrale i mange biologiske prosesser (f.eks. interaksjoner mellom celler, cellulær signalisering og differensiering, og immunrespons).
Å forstå karbohydratenes rolle i disse prosessene, og hvordan de vekselvirker med proteiner er av avgjørende betydning for utviklingen av nye behandlingsformer for mange sykdommer. Forskningen innebærer et nært samarbeid med cellebiologer og biokjemikere.

Projekter

Forskningsgrupper

Publisert 13. juli 2011 15:59 - Sist endret 29. apr. 2021 16:44