Livsvitenskap - Life science

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

En av hovedaksene for forskningen ved Kjemisk institutt  er livsvitenskap – life science – hvor vi også inkluderer miljøvitenskap. Her viser vi noen eksempler på egen aktivitet innenfor denne forskningen.

Seksjon for Kjemisk Livsvitenskap – Biomolekyler, Bio-inspirerte Materialer og Bioanalytisk Kjemi (Bio3)

 • euphore-507 Aminer og CO2-lagring

  Carbon Capture and Storage (CCS) er et viktig virkemiddel for å redusere klimaendringene. En av de mer lovende teknologiene for effektiv CO2-fangst er gjennom bruk av aminer.

 • bioprospecting-507 Bioaktive molekyler og marin bioprospektering

  De aller fleste legemidler (eller biologiske verktøy) er relativt små organiske forbindelser isolert fra naturlige kilder, fremstilt fra naturstoffer, eller fremstilt rent syntetisk.

 • bioanalyse-507 Bioanalyse – se det ”umulige”

  Den tverrfaglige gruppen for bioanalytisk kjemi utvikler kompetanse, teknologi og metoder til å bestemme og identifisere kjente biologisk aktive molekyler som inngår i livsviktige prosesser.

 • biofilm-507 Bionano: Biofilmer

  Bakterier og mikroorganismer som danner biofilmer gir næringslivet og helsevesenet store utfordringer og store økonomiske tap.

 • drug-delivery-507 Bionano: Drug delivery

  Tradisjonelt tilføres medisiner via mage-tarm-systemet eller ved injeksjoner. Mer målrettet terapi er av flere grunner ønsket. Vår interesse er knyttet til utviklingen av metoder hvor det biologisk aktive virkestoffet omsluttes av biokompatible og biologisk nedbrytbare nanopartikler.

 • cell-on-titan-507 Bionano: Materialer

  Instituttets satsning innen materialvitenskap gjennom SMN har fokus på materialer knyttet til fornybar energi.

 • crambin-507 Computational life science

  Kjemien har i løpet av de siste tiårene gjennomgått en revolusjon, som har medført at mange kjemiske systemer og prosesser kan simuleres med stor grad av pålitelighet ved hjelp av kvantemekaniske metoder.

 • miljoanalyse-507 Miljøanalyse - naturressurser

  Bærekraftig forvaltning av våre naturressurser er visjonen til vår aktivitet innen miljøanalyse.

 • hotcelle-507 PET og radiokjemi

  Radiofarmasøytisk kjemi er et stort og viktig felt innen dagens life science forskning. Forskningen ved KI har bidratt til etableringen av ALGETA – et av Norges nye flaggskip innen forskningsbasert næringsliv.

 • hlt-b-pentamer-507 Proteinkrystallografi

  Vår strukturbiokjemiske forskningsgruppe fokuserer på proteiner av medisinsk interesse, og spesielt på protein-karbohydrat interaksjoner.

Les mer om livsvitenskap