Allmøte Høst 2016

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Konstituering
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Orientering fra KFU
 5. Revidering av arbeidsplan for KFU
 6. Godkjenning av budsjett og regnskap
 7. Suppleringsvalg av inntil 4 medlemmer til KFU
 8. Orientering om vedtektsendringer
 9. Votering over vedtektsendringer

 

 

Det vil bli servert pizza etter møtet

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,
Kjemisk Fagutvalg

Arrangør

Kjemisk Fagutvalg
Emneord: allmøte, høst 2016
Publisert 11. sep. 2016 22:00 - Sist endret 11. sep. 2016 22:00