Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU

Det lokale arbeidsmiljøutvalget har 4-5 møter i løpet av året. Her behandler vi handlingsplan for HMS, følger opp løpende saker knyttet til HMS, skademeldinger og saker fremmet fra verneombud eller enkeltpersoner.

Arbeidsgiverrepresentanter

Einar Uggerud, instituttleder

Line Altern Halvorsen Valbø kontorsjef

HMS-rådgiver

(Studiekonsulent, i saker som angår studentene)

Arbeidstakerrepresentanter

Behzad Foroughinejad, ledende verneombud

Per Olav Kvernberg, verneombud 

Hedda Johannesen, repr. stipendiatene

Observatører

Melika Kashani, studentrepresentant (stemmerett i saker som angår studentene)

Ann-Liz Johansen Grønli, områdeleder for Nedre Blindern, Eiendomsavdelingen

 

Studentrepresentant

Daniela Bejan 

 

 

Møtereferater

Logg inn (Begrenset tilgang)