English version of this page

Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU

Det lokale arbeidsmiljøutvalget har 4-5 møter i løpet av året. Her behandler vi handlingsplan for HMS, følger opp løpende saker knyttet til HMS, skademeldinger og saker fremmet fra verneombud eller enkeltpersoner.

Arbeidsgiverrepresentanter

Einar Uggerud, instituttleder

Line Altern Halvorsen Valbø kontorsjef

Dariusz Makulus HMS-rådgiver

(Studiekonsulent, i saker som angår studentene)

Arbeidstakerrepresentanter

Simen Reine, ledende verneombud

Veronica Killi, verneombud

Observatører

Cheau Ling Poon, Bedriftshelsetjeneste

Mouhammad Alshbib, Avdelingsleder - Bygningsdrift Nedre Blindern, Eiendomsavdelingen

 

Studentrepresentant

Linda Gammelsæter

Vara: Melika Kashani

 

Møtereferater

Logg inn (Begrenset tilgang)