Ledige stillinger

Ledig stilling ved Kjemisk institutt:

For tiden ingen ledige stillinger ved instituttet.

Ledig stilling ved CompSci doktorprogram

Ledig stilling ved Hylleraas-senteret:

Ledig stilling ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi: