Ledelsen

Instituttet ledes av instituttleder som rapporterer til Kjemisk institutts styre som fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten og til fakultetets ledelse.

Daglig drift styres gjennom en driftgruppe bestående av instituttleder, kontorsjef, teknisk sjef og studieleder.

Instituttleder Einar Uggerud

Nestleder Mats Tilset

Utdanningsleder Steven Ray Haakon Wilson

Leder for teknisk enhet Bjørn C. Helland-Hansen

Kontorsjef Line Altern Halvorsen Valbø

Se også

Enhetlig ledelse - delegasjonsdokument for Kjemisk institutt (PDF)

Personalansvar

Publisert 17. des. 2010 14:29 - Sist endret 15. des. 2021 11:19