Ledelsen

Instituttet ledes av instituttleder som rapporterer til Kjemisk institutts styre som fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten og til fakultetets ledelse.

Daglig drift styres gjennom en driftgruppe bestående av instituttleder, kontorsjef, teknisk sjef og studieleder.

Instituttleder Jo Døhl

Nestleder Helmer Fjellvåg

Studieleder Jaan Roots

Leder for teknisk enhet Bjørn C. Helland-Hansen

Kontorsjef Line Altern Halvorsen Valbø

 

Publisert 17. des. 2010 14:29 - Sist endret 15. apr. 2016 09:43