Studie- og undervisningsutvalget

Møter

Innkalling, sakspapirer og referater 2017

Innkalling, sakspapirer og referater 2016

Mandat

Under utarbeidelse.

Sammensetning

Studie- og undervisningsutvalget ledes av Utdanningsleder Jaan E. Roots

Studie- og undervisningsutvalget består av lederne for de fem fagseksjonene, representanter for undervisningspersonalet og stipendiater med undervisningsplikt, og studentrepresentanter. Realfagsbiblioteket, Skolelaboratoriet og eksamenssiden har observatørstatus.

Undervisningsseksjonene:

Undervisning:

Studentrepresentanter:

  • Stian Mo Hagen
  • Bjørn Solemsli
  • Kine Dyrkorn

Observatører:

Sekretær:

 

Publisert 9. jan. 2017 10:38 - Sist endret 24. mai 2019 09:27