Lærlingeplasser

Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo er godkjent som lærebedrift innen følgende fagområder: IKT, mekanikk, laboratoriefag og elektronikk.

Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo er godkjent som lærebedrift innen fagområdene:

IKT-fagene

Vi har et miljø med stor faglig bredde som håndterer flere forskjellige typer plattformer, både UNIX, Linux, Mac og Windows. Vi hjelper våre brukere mest på klientsiden, men også med servere som vi drifter lokalt. En lærlingplass hos oss vil derfor innebære at du får praktisk erfaring med å sette opp PCer fra bunnen av og koble den på nettet. Du vil også få jobbe litt med enkle driftsoppgaver på serversiden, samt ta deg av mange mer eller mindre trivielle forespørsler fra brukerne. Oppgaver som er uvurderlig hvis du virkelig skal få ordentlig innblikk i det å jobbe med IT. Universitetet ligger godt fremme med det å ta i bruk moderne IT-teknologi, og har et godt miljø for deg som også ønsker å grave deg litt dypere ned i IT-faget.

Mekanikerfagene

Instituttets instrumentverksted; som er instituttets fagkompetanse innen mekaniske fagområder; konstruerer, bygger og vedlikeholder instituttets forskningsinstrumenter. Verkstedet har en moderne maskinpark bestående av konvensjonelle verktøymaskiner og moderne datastyrte maskiner. Verkstedet har hatt lærlinger i en årrekke og utdanner fagarbeidere innen flere finmekaniske fagområder. Arbeidet består av avansert finmekanikk, og læretiden gir den enkelte en bred og allsidig opplæring innen de fleste arbeidsteknikker knyttet til mekanikerfagene.

Laboratoriefagene

Lærlingene i laboratoriefaget ved Kjemisk institutt tilbys en meget bred opplæring som dekker fagplanen. Lærlingene jobber i et aktivt og utfordrende miljø, med studenter og ansatte. De bidrar med ekstern og intern formidling som f.eks yrkesmessen og Forskerfabrikken. De jobber med ulike analyseinstrumenter, og noen av de sentrale instrumentene lærlingene arbeider er med er gasskromatograf (GC), væskekromatograf (HPLC), flammeatomabsorpsjonsspektrometer (FAAS) og ionekromatograf (IC). En vesentlig del av arbeidet består av klargjøring av oppgaver til laboratoriekurs. Som lærling får du en viktig praktisk erfaring og tett faglig oppfølging.

Serviceelektronikk

Elektronikkverkstedet ved Kjemisk institutt er en service-og kompetanseressurs for problemstillinger relatert til elektronikk og instrumentering innen forskning og utdanning. Verkstedet har hatt mange lærlinger innen fagområdet serviceelektronikk. Læretiden gir den enkelte en bred og allsidig opplæring innen de fleste områder knyttet til elektronikk, service og PC-baser instrumentering. Under læretiden kommer lærlingene i kontakt med ulie kompetanseområder; PC-basert instrumentering (LabVIEW), reguleringsteknikk, utvikling av elektronikk og instrumenter (-ing) for forskning og undervisning, modifisering og reparasjon av vitenskapelig utstyr, bruk av moderne DAK/DAP software for elektronikkutvikling (ORCAD), programmering og måleteknisk assistanse, analog-og digital elektronikk, samt rådgivning overfor instuttets vitenskapelig ansatte, doktorgrads-og hovedfagsstudenter. Det videre programmet for nye lærlinger er nå under utvikling.

Publisert 17. des. 2010 12:56 - Sist endret 15. feb. 2017 15:37