Kjemievalueringen (NFR)

Norges Forskningsråd (NFR) gjennomførte i 2009 en evaluering av kjemiinstitusjonene i Norge. Denne evalueringen beskriver Kjemisk institutt, UiO i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv. Evalueringen er et viktig grunnlagsdokument i vårt arbeid med strategiplan.

Publisert 20. okt. 2010 11:15 - Sist endret 11. mars 2011 13:28