Anne Margit Arntzen

Administrativ leder
Bilde av Anne Margit Arntzen
Telefon +47-22857398
Mobiltelefon +47-90176081
Brukernavn
Besøksadresse Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Sem Sælands Vei 26 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder

 • Ansvar for ledelse av administrasjonens virksomhet, herunder:

  • Ledelse av TeamSMN
  • Saksforberedelser/sekretærfunksjon for styret og div. utvalg
  • Lokal arbeidsgiver for det tekniske og administrative personalet
  • Personaladministrasjon
  • Økonomiforvaltning
  • Forskningsadministrasjon
  • Administrasjon av eksternt finansierte prosjekter
  • HMS
  • Strategisk arbeid og utviklingsoppgaver
  • Årsplaner og årsrapporter

Bakgrunn

Cand.scient i marin botanikk.

Har lang administrativ erfaring fra UiO ved Institutt for informatikk, Organisasjons- og personalavdelingen, Bioteknologisenteret, Forskningsadministrativ avdeling og Senter for Ibsenstudier.

Emneord: SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Publisert 28. jan. 2011 16:11 - Sist endret 20. des. 2018 15:31