Mari Endresen Alnes

Bilde av Mari Endresen Alnes
English version of this page
Mobiltelefon +47 911 71 834
Rom Ø144C (KI) og 32:111 (Forskningsparken)
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 og Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder

Kontorsjef/Administrativ leder har ansvar for det administrative teamet i senteret, overordnet ansvar for økonomistyring og prosjektadministrasjon ved oppfølging av tilsettingssaker, oppfølging av personalsaker for ansatte i senteret, administrativt bidrag til tilrettelegging ved søknader om nye prosjekter, oppfølging av samarbeidsavtaler, administrasjon av fellesaktiviteter for senteret etc.

SMN er et dynamisk senter, hvor det å utvikle den administrative støttefunksjonen står sentralt. En vesentlig del av arbeidsoppgavene er forberedelse og iverksetting av saker til ledergruppen og styret. I stillingen ligger også overordnet ansvar for å følge opp kontaktpunkter i støttefunksjoner på instituttene og fakultetet i samarbeid med team-SMN. 

 

Bakgrunn

https://www.linkedin.com/in/marialnes

Publisert 19. mai 2021 14:40 - Sist endret 20. aug. 2021 08:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter