Mari Endresen Alnes

Kontorsjef - Ansatte SMN
Bilde av Mari Endresen Alnes
English version of this page
Telefon +47 22857398
Mobiltelefon +47 911 71 834
Rom Ø144C (KI) og 32:111 (Forskningsparken)
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 og Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

Kontorsjef/Administrativ leder har ansvar for det administrative teamet i senteret, overordnet ansvar for økonomistyring og prosjektadministrasjon ved oppfølging av tilsettingssaker, oppfølging av personalsaker for ansatte i senteret, administrativt bidrag til tilrettelegging ved søknader om nye prosjekter, oppfølging av samarbeidsavtaler, administrasjon av fellesaktiviteter for senteret etc.

SMN er et dynamisk senter, hvor det å utvikle den administrative støttefunksjonen står sentralt. En vesentlig del av arbeidsoppgavene er forberedelse og iverksetting av saker til ledergruppen og styret. I stillingen ligger også overordnet ansvar for å følge opp kontaktpunkter i støttefunksjoner på instituttene og fakultetet i samarbeid med team-SMN. 

 

Bakgrunn

https://www.linkedin.com/in/marialnes

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Alnes, Mari; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2011). Atomic layer deposition of copper based oxides for use in photovoltaic applications.
 • Alnes, Mari; Monakhov, Edouard; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2010). Atomic Layer Deposition of copper based oxides for use in PV applications.
 • Alnes, Mari; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2010). Atomic Layer Deposition of copper based oxides for use in PV applications.
 • Aaltonen, Titta; Alnes, Mari; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2010). ALD of Thin Films for All-Solid-State Lithium Ion Batteries.
 • Aaltonen, Titta; Alnes, Mari; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2010). Atomic Layer Deposition of Thin Films for Lithium Ion Batteries.
 • Aaltonen, Titta; Alnes, Mari; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2010). Lithium Lanthanum Titanate Thin Films Grown by Atomic Layer Deposition for All-Solid-State Lithium Ion Battery Applications.
 • Aaltonen, Titta Katriina; Alnes, Mari; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2009). Lanthanum Titanate and Lithium Lanthanum Titanate Thin Films Grown by ALD for All-Solid-State Lithium Ion Battery Applications.
 • Aaltonen, Titta Katriina; Alnes, Mari; Putkonen, Matti; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2009). Atomic layer deposition of lithium containing films.
 • Alnes, Mari; Monakhov, Edouard; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2009). Deposition of ZnO by Atomic Layer Deposition (ALD).
 • Alnes, Mari; Nilsen, Ola; Aaltonen, Titta Katriina & Fjellvåg, Helmer (2008). THIN FILMS OF La2O3 – TiO2 SYNTHESIZED BY ATOMIC LAYER DEPOSITION.
 • Alnes, Mari; Aaltonen, Titta Katriina; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2008). The La2O3 - TiO2 system synthesized by atomic layer deposition.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2021 14:40 - Sist endret 20. aug. 2021 08:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter