Selvea Antoun

Rådgiver - Adminstrativt ansatte
Bilde av Selvea Antoun
English version of this page
Telefon +47 22855469
Mobiltelefon 40302561
Rom VU14
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

Arbeidsområder

Utvikling og vedlikehold av instituttets HMS-retningslinjer og -systemer

Instituttets rutiner og systemer for mottak, registrering, dokumentasjon, distribusjon, lagring og destruksjon av kjemikalier

Inspeksjon, vernerunder og rådgivning i lokale forskningsgrupper og seksjoner

Undervisning og informasjon innen HMS til våre ansatte og studenter

Kontakt mot regulerende myndigheter og UiOs sentrale HMS-organisasjon

Lede og koordinere arbeidet i lokalt arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjon

Samordne HMS-arbeidet med instituttets strålevern

Bakgrunn

Bachelorgrad i kjemi/Biologi

Postgraduate diploma i Biologiske og Medisinske Anvendelser av LASER 

Mastergrad i Toksikologi  - UiO
HMS / kurs på masternivå - NTNU
 

Emneord: HMS, HMS-retningslinjer, risikovurdering, CLP/REACH/Regelverk, undervisning, kjemikaliehåndtering, LAMU, vernerunder, laboratoriesikkerhet, EcoOnline, rådgivning
Publisert 5. apr. 2019 09:15 - Sist endret 4. juni 2020 14:50