Alexander Sandtorv

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

I gruppen fokuserer vi på utvikling av syntetiske metoder for å danne kjemiske systemer med biologisk aktivitet. Sykliske forbindelser som hydantoiner og indoler er av spesiell interesse, men gruppen vil også arbeide med andre systemer i framtiden.

Gruppen ønsker å jobbe tverrfaglig mot farmasøytisk miljø, medisin, og mot katalyse og beregningskjemi. Prosjektene i gruppen kan derfor være tverrfagelige, og det er ønskelig at prosjektene i gruppen retter seg mot viktige problemstillinger, som for eksempel antibiotika-resistens, eller kreftbehandling.

Jeg er også opptatt av formidling, og har en aktiv forfattervirksomhet for både barn og voksne. Jeg formidler bredt i radio og TV, skriver en fast spalte i Morgenbladet hver uke, og podcaster ukentlig med Kristopher Schau i en podcast kalt tingenes tilstand.

Jeg er også medlem av Akademiet for yngre forskere, se medlemsprofil her.

Undervisning

- Organisk kjemi I (KJM1111), vår 2019.

- Organisk syntese (KJM5270/KJM9270), Høst 2020

Er du interessert i prosjekt i gruppen?

Jeg tar i mot både bachelor- og masterstudenter som ønsker å gjøre prosjekt i gruppen. Studenter hos oss kan forvente seg en morsom, inspirerende og faglig god opplevelse.

Les mer om noen prosjekter her

Send gjerne en mail, eller stikk innom for en prat om prosjekter.

Alumni

Brian C. Gilmour (sommerstudent 2019, nå masterstudent ved OUS)

George Peletis (Masterstudent 2020)

Arild X. Hagen (masterstudent 2021)

Jens Giskeødegård (lektorstudent 2021)

Følg med:

Twitter: @h_sandtorv
Instragram: dr_sandtorv

Emneord: Organisk kjemi

Utvalgte publikasjoner

Faglitteratur

- Alexander H. Sandtorv, Kjemi - Enkelt forklart, Universitetsforlaget, 2016

- Alexander H. Sandtorv, God kjemi, Kagge forlag, 2018

- Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv, Organisk kjemi, Universitetsforlaget, 2018

- Alexander H. Sandtorv, Reaksjoner og mekanismer i organisk kjemi, Universitetsforlaget, 2019

- Alexander H. Sandtorv, Kjemi for ingeniører, Universitetsforlaget 2019

- Alexander H. Sandtorv, Kjemi - enkelt forklart 2. utgave, Universitetsforlaget, 2019

- Alexander H. Sandtorv, Kjemi og biogkjemi for sykepleiere, Universitetsforlaget, 2020

- Alexander H. Sandtorv, Ekkelt, Cappelen Damm 2021.

- Haraldsrud, Sandtorv, Hushovdt, Brandt, Kjemi 1 , Aschehoug Undervisning 2021.

 

Bidrag til andre bøker

- Roald Dahls Georgs magiske eksperimenter (oversatt av Tor Edvin Dahl), Gyldendal, 2019

Artikler og bokkapitler fra etter UiO

- Linn Neerbye Berntsen, Ainara Nova, David S. Wragg and Alexander H. Sandtorv*, Cu-catalyzed N-3-arylation of hydantoins using diaryliodonium salts, Org. Lett, 2020, 22, 2687. Link

- Linn Neerbye Berntsen, Thomas Nordbø Solvi, Kristian Sørnes, David S. Wragg and Alexander H. Sandtorv*, Cu-catalyzed C(sp2)-N-bond coupling of boronic acids and cyclic imides, Chem. Comm, 2021Link

 

Utvalgte artikler og bokkapitler fra før UiO

- Alexander H. Sandtorv and David. R. Stuart, Metal-free Synthesis of Aryl Amines: Beyond Nucleophilic Aromatic Substitution. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 51, 15812-15815, featured in Synfacts (02-2017).

 

- Alexander H. Sandtorv, Calum Leitch, Siv Lise Bedringaas, Bjørn Tore Gjertsen, and Hans-René Bjørsvik. Synthesis of 4-substituted Ag-NHCs with anti-leukemic effect. Chem. Med. Chem. 2015, 10, 1522-1527. Inside cover of Chem. Med. Chem.

- Alexander H. Sandtorv, Transition Metal Catalyzed C-H Activation of Indoles, Adv. Synth. Catal. 2015, 11, 2403-2435. Most accesses article in Adv. Synth. Catal. for 2015-2016

- Alexander H. Sandtorv and Hans-René Bjørsvik. Fast Halogenation of N-heterocycles by means of N,N'-diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 499–507.

- Alexander H. Sandtorv and Hans-René Bjørsvik. A Three-way switchable Process for the Suzuki Cross Coupling, Hydrodehalogenation, or an Assisted Tandem Hydrodehalogenation and Suzuki Cross Coupling sequence, Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 3231-3243.

 

 

 

 

Publisert 27. juni 2018 10:28 - Sist endret 27. okt. 2021 15:55

Forskergrupper