andrlok

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Hydratiseringstermodynamikk av høytemperaturprotonledere
 • Elektrisk og termisk karakterisering av oksider
 • Kvantemekanisk modellering (Density Functional Theory)

Undervisning

Underviser for tiden ikke.

Tidligere

 

Tidligere medveileder for:

Olav Thorsen (protontrapping i BaZrO3), masteroppgave ferdig jan. 2016

Malin Solheim Olsen (hydratisering av In-dopet BaCeO3), prosjektoppgave ferdig des. 2015

 

  Bakgrunn

  • Prosjektingeniør, Aker Solutions, 2011-2012
  • MSc., Kjemi, UiO, 2011
  • BSc. (with hons), Natural Sciences, University of Bath, 2009
  Emneord: SMN

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  • Løken, Andreas; Haugsrud, Reidar; Norby, Truls Eivind & Bjørheim, Tor Svendsen (2017). Hydration thermodynamics of oxides.
  • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2016). The detrimental role of acceptor and oxygen vacancy clustering on the hydration and transport properties of proton conducting oxides.
  • Løken, Andreas; Haugsrud, Reidar & Bjørheim, Tor Svendsen (2016). Unravelling the Fundamentals of Thermal and Chemical Expansion of Proton Conducting Oxides.
  • Løken, Andreas; Olsen, Malin Solheim; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2016). The Effect of Clustering of Acceptors and Oxygen Vacancies on the Hydration and Transport of Proton Conducting Oxides.
  • Løken, Andreas; Saeed, Sarmad Waheed; Norderhaug, Marit; Liu, Xin & Bjørheim, Tor Svendsen (2016). Alkali metals as efficient A-site acceptor dopants in proton conducting BaZrO3.
  • Norby, Truls & Løken, Andreas (2016). Proton defect interactions in oxides.
  • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2015). Defect Associations as a Potential Cause for Limiting Proton Concentrations in Acceptor Doped Oxides.
  • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2015). Origins of limiting proton concentrations in acceptor doped oxides.
  • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2014). Hydration thermodynamics of BaCe0.9M0.1O3-δ (M = Sc, Ga, Y, In, Gd and Er): Elucidating effects of dopant choice.
  • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2014). Proton Mobility in BaCe0.9M0.1O3-δ (M = In, Sc, Y and Gd): Addressing the effects of dopant trapping.
  • Bjørheim, Tor Svendsen; Løken, Andreas & Kalland, Liv-Elisif Queseth (2013). Tailoring Oxides For Energy Technology. META : Magazine.  (1), s 10- 13
  • Løken, Andreas; Kjølseth, Christian; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2013). TG-DSC of Sc-doped CaSnO3 and CaZrO3: A Thermodynamics Study of the Effect of Acceptor Concentration.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 3. juli 2015 07:53 - Sist endret 16. juni 2016 09:12