cathribg

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg arbeider med å bedre forstå hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer mobilitet av nitraminer (RR’NNO2) i terrestrielt- og akvatisk miljø, samt å undersøke respons i naturlig mikrobielt samfunn eksponert for nitraminer. Nitraminer betegnes som mulig kreftfremkallende, og dannes fra aminer som brukes ved CO2 fangst og lagring.

Undervisning

 • KJM 1100 - Generell kjemi (Kollokvietimer og laboratoriekurskurs)
 • KJM 2400 - Analytisk kjemi 1 (laboratoriekurs)
 • MBV 3060 - Generell  Mikrobiologi (Kollokvietimer og laboratoriekurskurs)
 • KJM-MENA 4010 - Module 24: Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES)

Bakgrunn

 • Mastergrad i kjemi ved gruppe Miljøanalyse, Kjemisk Instiutt, Universitetet i Oslo.
  Rollen til løst organisk materiale ved utslipp av klimagassen N2O fra denitrifiserende bakterier i subtropisk skog i Kina. Sammenheng mellom bionedbrytbarhet og karakteristiske  egenskaper til løst organisk materiale.  
 • Bachelorgrad i Molekylærbiologi og biologisk kjemi med studiespesialisering innen biokjemi, Universitetet i Oslo.

Samarbeid

 • Prosjektet «Amin forskning og monitorering (ARM)», ledet av prof. Claus J. Nielsen.
 • Prosjektet «Development of ultrasensitive methods for determination of nitramines in drinking water and soil for assessment of possible environmental impact of amine emissions from a CO2 capture plant”, ved prof. Elsa Lundanes og Dr. Sofia Lindahl.
 • Prof. Tom Andersen, Institutt for Biovitenskap, UiO.
 • Prof. II Gijsbert D. Breedveld, Institutt for Geofag, UiO.

 

 

 

Emneord: Miljøkjemi, Biogeokjemi, Nitraminer, Miljøanalyse

Publikasjoner

 • Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Vogt, Rolf David & Allison, Steven D. (2018). Growth response of environmental bacteria under exposure to nitramines from CO2-capture. International Journal of Greenhouse Gas Control.  ISSN 1750-5836.  79, s 248- 251 . doi: 10.1016/j.ijggc.2018.11.003
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Breedveld, Gijs D.; Foseid, Lena & Vogt, Rolf David (2017). Soil sorption of two nitramines derived from amine-based CO2 capture. Environmental Science: Processes & Impacts.  ISSN 2050-7887.  19(6), s 812- 821 . doi: 10.1039/c7em00131b Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Zhu, Liang; Lindahl, Sofia; Wang, Shiyu; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2017). LC-MS/MS Method for Simultaneous Determination of Monoethanol- and Dimethylnitramine in Aqueous Soil Extracts. Chromatographia.  ISSN 0009-5893.  80(9), s 1475- 1481 . doi: 10.1007/s10337-017-3355-6
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Lindahl, Sofia; Linke, Dirk & Vogt, Rolf David (2014). Bacterial response from exposure to selected aliphatic nitramines. Energy Procedia.  ISSN 1876-6102.  63, s 791- 800 . doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.089 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lindahl, Sofia; Gundersen, Cathrine Brecke & Lundanes, Elsa (2014). A review of available analytical technologies for qualitative and quantitative determination of nitramines. Environmental Science: Processes & Impacts.  ISSN 2050-7887.  16(8), s 1825- 1840 . doi: 10.1039/c4em00095a

Se alle arbeider i Cristin

 • Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Carlsson, Pernilla Marianne; Bryntesen, Tina; Håll, Johnny Peter & Kemp, Joanna Lynn (2019). Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer. NIVA-rapport. 7371. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Crapart, Camille Marie; Allesson, Lina; Håland, Alexander; Gundersen, Cathrine Brecke & Vogt, Rolf David (2019). Assessing biodegradability of DNOM via incubation experiments - Influence of nutrients concentrations.
 • de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Krzeminski, Pawel & Vogt, Rolf David (2019). Long-term Mercury records in a boreal lake: lake Processing and the role of organic matter.
 • Gundersen, Cathrine Brecke (2019). Intercomparison 1933: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn. NIVA-rapport. 7445. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Kaste, Øyvind; Sample, James Edward; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Selvik, John Rune; Hjermann, Dag Øystein; Norling, Magnus Dahler & Guerrero, Jose-Luis (2019). The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends in 2018. NIVA-rapport. 7441. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Krzeminski, Pawel; Martinez-Frances, Elena; Ong, Stevenson Harvey Lee; Færgestad, Eline Mosleth; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Vogt, Rolf David & de Wit, Heleen (2019). In-Lake Processing Influences DOM Biodegradability and Hg-cycling.
 • Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Sample, James Edward; Selvik, John Rune & de Wit, Heleen (2018). Atmospheric deposition and lateral transport of mercury in Norwegian drainage basins: A mercury budget for Norway. NIVA-rapport. 7310. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Vogt, Rolf David; Lundanes, Elsa; Andersen, Tom & Breedveld, Gijs D. (2018). Environmental Fate and Determination of Nitramines Formed from Amine-based CO2 Capture.
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Vogt, Rolf David; Lundanes, Elsa; Breedvelt, Gijs & Andersen, Tom (2018). Environmental Fate of Nitramines Formed During Amine Based Post-Combustion CO2 Capture.
 • Kaste, Øyvind; Skarbøvik, Eva; Greipsland, Inga; Gundersen, Cathrine Brecke; Austnes, Kari; Skancke, Liv Bente; Guerrero, Jose-Luis & Sample, James Edward (2018). The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends 2017. NIVA-rapport. 7313. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Foseid, Lena; Vogt, Rolf David; Nielsen, Claus Jørgen; Lundanes, Elsa & Gundersen, Cathrine Brecke (2015). Determination of MEA-nitramine in Soil Water and Assessing the Sorption Potential of MEAnitramine to Soil. Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Foseid, Lena; Zhu, Liang; Lundanes, Elsa & Vogt, Rolf David (2015). Sorption potential of Nitramines to soils - Methodical challenges using LC-MS/MS.
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Lindahl, Sofia; Linke, Dirk & Vogt, Rolf David (2014). Bacterial response from exposure to selected aliphatic nitramines.
 • Vogt, Rolf David & Gundersen, Cathrine Brecke (2013). WP2 Watershed and water chemistry NOMiNOR.
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Vogt, Rolf David & Mulder, Jan (2012). Biodegradation and characterization of Dissolved Organic Matter (DOM) along the flowpath of a N-saturated suptropical forested catchment in China.
 • Vogt, Rolf David & Gundersen, Cathrine Brecke (2012). Spatial trends in biodegradability and physiochemical characteristics of Dissolved Organic Matter (DOM).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. jan. 2013 13:14 - Sist endret 20. apr. 2015 14:18