dagoer

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine faglige interesser er først og fremst separasjonskjemi. Jeg har arbeidet med separasjoner av metaller som de sjeldne jordartene, Sc, Y, La - Lu, og med utlaking av metaller fra mineraler. De fleste separasjonsprosesser jeghar arbeidet med går under navnet HYDROMETALLURGI, prosessteknologi basert på vandige løsninger.

Jeg arbeider også med separasjonsteknologi for å renframstille de stabile silisiumisotopene. Dette gjøres med silisium i gassfase og med kromatografiske kolonner.

Sentralt i mitt arbeid er bruk av sporstoffer, gjerne radioaktive, til å følge grunnstoffene gjennom prosessene.

Undervisning

Jeg er kun veileder av BSc-, MSc- og PhD-oppgaver

Bakgrunn

Er utdannet kjernekjemiker og var vit.ass. i 6 år, hvorav ett år ved Carnegie-Mellon University i Pittsburgh, PA,USA. Dernest åtte år som forsker i hydrometallurgi i firmaet MEGON AS, før jeg var 15 år som seniorforsker ved IFE. her var jeg også åtte år som seksjonsleder innen klimateknologi. Fra 2007 har jeg drevet mitt eget konsulentselskap, Primus.inter.pares AS (www.pipas.no). 

Samarbeid

Jeg har et nært samarbeid med Yara Technology, Isosilicon AS, IFE, Chalmers Tekniska Högskola, Amphos 21, o.a.

Emneord: Hydrometallurgi, tracer, sporstoff, radioaktivitet

Publikasjoner

 • Nedkvitne, Eirik Nøst; Borgan, Ørnulf; Eriksen, Dag Øistein & Rui, Haakon Marius Vatten (2021). Variation in chemical composition of MSWI fly ash and dry scrubber residues. Waste Management. ISSN 0956-053X. 126, s. 623–631. doi: 10.1016/j.wasman.2021.04.007.
 • Lerum, Hans Vigeland; Andersen, Niels Højmark; Eriksen, Dag Øistein; Hansen, Eddy Walther & Omtvedt, Jon Petter (2020). NMR study of the influence and interplay of water, HCl and LiCl with the extraction agent Aliquat 336 dissolved in toluene. Journal of Molecular Liquids. ISSN 0167-7322. 317. doi: 10.1016/j.molliq.2020.114160.
 • Lerum, Hans Vigeland; Sand, Svetlana; Eriksen, Dag Øistein; Wibetoe, Grethe & Omtvedt, Jon Petter (2020). Comparison of single‑phase and two‑phase measurements in extraction, separation and back‑extraction of Cd, Zn and Co from a multi‑element matrix using Aliquat 336. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. ISSN 0236-5731. 324, s. 1203–1214. doi: 10.1007/s10967-020-07168-8.
 • Lerum, Hans Vigeland; Andersen, Niels Højmark; Eriksen, Dag Øistein; Hansen, Eddy Walther; Petersen, Dirk & Wibetoe, Grethe [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Study of Cadmium Extraction with Aliquat 336 from Highly Saline Solutions. Journal of Solution Chemistry. ISSN 0095-9782. 47(8), s. 1395–1417. doi: 10.1007/s10953-018-0795-z.
 • Bakka, Arne Olav; Eriksen, Dag Øistein; Rugstad, Hans Erik & Bauer, R (1982). Identification of cadmium binding sites within living cells by perturbed angular correlation spectroscopy. FEBS Letters. ISSN 0014-5793. 139(1), s. 57–60.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lehrum, Hans Vigeland; Andersen, Niels Højmark; Eriksen, Dag Øistein; Hansen, Eddy Walther & Omtvedt, Jon Petter (2020). NMR Studies of Aliquat 336 in toluene after contact with saline solutions - Determination of ionic content.
 • Lerum, Hans V.; Sand, Svetlana; Eriksen, Dag Øistein; Hansen, Eddy Walther; Wibetoe, Grethe & Omtvedt, Jon Petter (2018). Determination of Distribution Ratios in Liquid-liquid Extraction of Hydrometallurgical Process Solutions using ICP-MS and Radiotracer Techniques.
 • Bjørnstad, Tor; Stavsetra, Liv; Krivokapic, Alexander; Eriksen, Dag Øistein & Vascon, Alessio (2017). Hydrometallurgy in mineral mining and urban mining.
 • Lerum, Hans Vigeland; Bouzga, Aud Mjærum; Jørgensen, Sissel; Petersen, Dirk; Eriksen, Dag Øistein & Hansen, Eddy Walther [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Study of cadmium extraction from aqueous solutions with high chloride concentration using radiotracer and NMR .
 • Lerum, Hans Vigeland; Bouzga, Aud Mjærum; Jørgensen, Sissel; Petersen, Dirk; Eriksen, Dag Øistein & Hansen, Eddy Walther [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). LIQUID-LIQUID EXTRACTION OF CADMIUM CHLORIDE COMPLEXES STUDIED BY NMR.
 • Raskovic-Lovre, Zeljka; Omtvedt, Jon Petter & Eriksen, Dag Øistein (2019). Extraction of zinc from highly saline and acidic solutions. Universitetet i Oslo.
 • Kessel, Johanne Martine Sætha; Wibetoe, Grethe & Eriksen, Dag Øistein (2018). Recovery of Zinc from Municipal Solid Waste Fly Ash. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Kristiansen, Håvard; Omtvedt, Jon Petter & Eriksen, Dag Øistein (2015). Radiochemical analysis of cadmium in nitric and phosphoric acid. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. apr. 2018 13:24 - Sist endret 4. apr. 2018 13:57

Prosjekter

Forskergrupper