Eirik Mydske Thoresen

Bilde av Eirik Mydske Thoresen
English version of this page
Mobiltelefon 93051903 930 51 903
Rom Ø218 / Ø224
Brukernavn

Faglige interesser

Min forskning er innen en type materialer som kalles metallorganiske nettverkstrukturer (Metal Organic Frameworks, MOFs) og bruk av disse til å oppnå reaksjoner med CO2.

Dette vil kunne omforme denne drivhusgassen til nyttige forbindelser som for eksempel kan benyttes som drivstoff.

Jeg har også bakgrunn i å lage tynne filmer av organisk-uorganiske hybridmaterialer med teknikken atomlagsdeponering (ALD). 

Emneord: Catalysis, Inorganic chemistry, Organic chemistry

Publikasjoner

  • Thoresen, Eirik Mydske; Balcells, David; Øien-Ødegaard, Sigurd; Hylland, Knut Tormodssønn; Tilset, Mats & Amedjkouh, Mohamed (2018). Cyclometalated Ruthenium Complexes with Carboxylated Ligands from a Combined Experimental/Computational Perspective. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  47(8), s 2589- 2601 . doi: 10.1039/c7dt03935b

Se alle arbeider i Cristin

  • Thoresen, Eirik Mydske; Shafir, Alexandr; Wärnmark, Kenneth & Uggerud, Einar (2018). Cyclometalated Ruthenium(II) Complexes and their Incorporation into the Metal-Organic Framework UiO-67 for Photocatalytic CO2 Reduction. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2031. Vis sammendrag
  • Thoresen, Eirik Mydske; Amedjkouh, Mohamed; Tilset, Mats; Lillerud, Karl Petter; Øien-Ødegaard, Sigurd & Balcells, David (2016). Novel Ruthenium Functionalized Linkers for Photosensitization of Metal-Organic Frameworks.
  • Thoresen, Eirik Mydske; Tilset, Mats; Lillerud, Karl Petter & Amedjkouh, Mohamed (2015). Functionalized linkers as photosensitizers in UiO-67 MOFs for photocatalytic CO2 reduction.
  • Thoresen, Eirik Mydske; Tilset, Mats; Lillerud, Karl Petter & Amedjkouh, Mohamed (2015). Metal organic frameworks (MOFs) with functionalized linkers as photosensitizers for photocatalytic CO2 reduction.
  • Thoresen, Eirik Mydske; Tilset, Mats; Lillerud, Karl Petter & Amedjkouh, Mohamed (2015). Metal organic frameworks (MOFs) with functionalized linkers as photosensitizers for photocatalytic CO2 reduction.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. sep. 2014 14:46 - Sist endret 21. sep. 2018 13:21