fhansen

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg arbeider først og fremst med områdene overflater og polymerer, gjerne i kombinasjoner slik som plast- og gummioverflater og polymere nanopartikler, og studerer egenskaper slik som adhesjon, stabilitet, osv. Jeg har gjennom årene arbeidet med mange produkter og proseseser og jeg er interessert i mange ulike fenomener.

Problemet er ofte å begrense seg, men nedenfor har jeg satt opp de områdene jeg er mest interesserte i nå, og som jeg nå forsker på i større eller mindre grad.

 • Adhesjon
 • Automatiske måle- metoder for overflatespenning og kontaktvinkler
 • Tynne filmer av syntetiske og naturlige polymerer
 • Framstilling og bruk av nanopartikler
 • Syntese, karakterisering og egenskaper av overflateaktive og/eller assosierende polymerer
 • Kinetikk for adsorpsjon og faseovergang av overflateaktive stoffer ellom olje og vann

 

Emneord: Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Overflatekjemi

Publikasjoner

 • Levchenko, Vladimir; Sundsli, Bård Edgar Vestheim; Øien-Ødegaard, Sigurd; Tilset, Mats; Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore Bonge (2018). Bottom-Up Synthesis of Acrylic and Styrylic Rh11 Carboxylate Polymer Beads: Solid-Supported Analogs Rh2(OAc)4. European Journal of Organic Chemistry.  ISSN 1434-193X.  (44), s 6150- 6157 . doi: 10.1002/ejoc.201800953
 • Moxnes, John Fredrik; Hansen, Finn Knut; Jensen, Tomas Lunde; Sele, Marta Lill & Unneberg, Erik (2017). A Computational Study of Density of Some High Energy Molecules. Propellants, explosives, pyrotechnics.  ISSN 0721-3115.  42(2), s 204- 212 . doi: 10.1002/prep.201600105 Vis sammendrag
 • Scheie, Anne Aamdal; Chamgordani, Elahe Jafari; Naemi, Ali-Oddin; Hansen, Finn Knut & Benneche, Tore (2016). Staphylococcus epidermidis biofilm on implant material is reduced by a covalently linked thiophenone. Journal of Applied Microbiology.  ISSN 1364-5072.  121(2), s 547- 553 . doi: 10.1111/jam.13188
 • Christensen, Mikkel; Larnøy, Erik; Kutzke, Hartmut & Hansen, Finn Knut (2015). Treatment of waterlogged archaeological wood using chitosan and modified chitosan solutions. Part 1: Chemical compatibility and microstructure. Journal of the American Institute for Conservation.  ISSN 0197-1360.  54(1), s 3- 13 . doi: 10.1179/1945233014Y.0000000034
 • Frømyr, Tomas Roll; Bourgeaux-Goget, Marie & Hansen, Finn Knut (2015). A comparative study of the dispersion of multi-wall carbon nanotubes made by arc-discharge and chemical vapour deposition. Journal of Nanoscience and Nanotechnology.  ISSN 1533-4880.  15(5), s 3496- 3506 . doi: 10.1166/jnn.2015.9860
 • Lausund, Kristian Blindheim; Johnsen, Bernt Brønmo; Rahbek, Dennis Bo & Hansen, Finn Knut (2015). Surface treatment of alumina ceramic for improved adhesion to a glass fibre-reinforced polyester composite. International Journal of Adhesion and Adhesives.  ISSN 0143-7496.  63, s 34- 45 . doi: 10.1016/j.ijadhadh.2015.07.015
 • Thorvaldsen, Tom; Johnsen, Bernt Brønmo; Olsen, Torbjørn & Hansen, Finn Knut (2015). Investigation of Theoretical Models for the Elastic Stiffness of Nanoparticle-Modified Polymer Composites. Journal of Nanomaterials.  ISSN 1687-4110.  2015, s 1- 17 . doi: 10.1155/2015/281308 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Christensen, Mikkel; Kutzke, Hartmut & Hansen, Finn Knut (2014). Phenol formaldehyde revisited – novolac resins for the treatment of degraded archaeological wood. Archaeometry.  ISSN 0003-813X. . doi: 10.1111/arcm.12097 Vis sammendrag
 • Landsem, Eva; Jensen, Tomas Lunde; Kristensen, Tor Erik Holt; Hansen, Finn Knut; Benneche, Tore & Unneberg, Erik (2013). Isocyanate-Free and Dual Curing of Smokeless Composite Rocket Propellants. Propellants, explosives, pyrotechnics.  ISSN 0721-3115.  38(1), s 75- 86 . doi: 10.1002/prep.201200108
 • Christensen, Mikkel; Kutzke, Hartmut & Hansen, Finn Knut (2012). New materials used for the consolidation of archaeological wood – past attempts, present struggles, and future requirements. Journal of Cultural Heritage.  ISSN 1296-2074.  13(3), s S183- S190 . doi: 10.1016/j.culher.2012.02.013
 • Frømyr, Tomas Roll; Hansen, Finn Knut & Olsen, Torbjørn (2012). The Optimum Dispersion of Carbon Nanotubes for Epoxy Nanocomposites: Evolution of the Particle Size Distribution by Ultrasonic Treatment. Journal of Nanotechnology.  ISSN 1687-9503. . doi: 10.1155/2012/545930
 • Landsem, Eva; Jensen, Tomas Lunde; Hansen, Finn Knut; Kristensen, Tor Erik Holt & Unneberg, Erik (2012). Mechanical Properties of Smokeless Composite Rocket Propellants Based on Prilled Ammonium Dinitramide. Propellants, explosives, pyrotechnics.  ISSN 0721-3115.  37(6), s 691- 698 . doi: 10.1002/prep.201200004
 • Landsem, Eva; Jensen, Tomas Lunde; Hansen, Finn Knut; Unneberg, Erik & Kristensen, Tor Erik Holt (2012). Neutral Polymeric Bonding Agents (NPBA) and Their Use in Smokeless Composite Rocket Propellants Based on HMXGAP- BuNENA. Propellants, explosives, pyrotechnics.  ISSN 0721-3115.  37(5), s 581- 591 . doi: 10.1002/prep.201100136
 • Truong, Thuy le; Larsen, Åge Gellein; Holme, Børge; Hansen, Finn Knut & Roots, Jaan (2011). Morphology of syndiotactic polypropylene/alumina nanocomposites. Polymer.  ISSN 0032-3861.  52(4), s 1116- 1123 . doi: 10.1016/j.polymer.2011.01.014 Vis sammendrag
 • Kristensen, Tor Erik Holt; Vestli, Kristian; Jakobsen, Martin Gjerde; Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2010). General Approach for Preparation of Polymer-Supported Chiral Organocatalysts via Acrylic Copolymerization. Journal of Organic Chemistry.  ISSN 0022-3263.  75(5), s 1620- 1629 . doi: 10.1021/jo902585j
 • Truong, Thuy le; Larsen, Åge; Holme, Børge; Diplas, Spyridon; Hansen, Finn Knut; Roots, Jaan & Jørgensen, Sissel (2010). Dispersibility of silane-functionalized alumina nanoparticles in syndiotactic polypropylene. Surface and Interface Analysis.  ISSN 0142-2421.  42(6-7), s 1046- 1049 . doi: 10.1002/sia.3166
 • Kristensen, Tor Erik Holt; Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2009). The Selective O-Acylation of Hydroxyproline as a Convenient Method for the Large-Scale Preparation of Novel Proline Polymers and Amphiphiles. European Journal of Organic Chemistry.  ISSN 1434-193X.  (3), s 387- 395 . doi: 10.1002/ejoc.200800941
 • Kristensen, Tor Erik Holt; Vestli, Kristian; Fredriksen, Kim A; Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2009). Synthesis of Acrylic Polymer Beads for Solid-Supported Proline-Derived Organocatalysts. Organic Letters.  ISSN 1523-7060.  11(14), s 2968- 2971 . doi: 10.1021/ol901134v
 • Kristensen, Tor Erik Holt; Vestli, Kristian; Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2009). New Phenylglycine-Derived Primary Amine Organocatalysts for the Preparation of Optically Active Warfarin. European Journal of Organic Chemistry.  ISSN 1434-193X.  (30), s 5185- 5191 . doi: 10.1002/ejoc.200900664
 • Hansen, Finn Knut (2008). Surface dilatational elasticity of poly(oxy ethylene)-based Surfactants by oscillation and relaxation measurements of sessile bubbles. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  24(1), s 189- 197 . doi: 10.1021/la7024582 Vis sammendrag
 • Grythe, Kai Frode & Hansen, Finn Knut (2007). Diffusion Rates and the Role of Diffusion in Solid Propellant Rocket Motor Adhesion. Journal of Applied Polymer Science.  ISSN 0021-8995.  103(3), s 1529- 1538 . doi: 10.1002/app.25086 Vis sammendrag
 • Grythe, Kai Frode; Hansen, Finn Knut & Olsen, Torbjørn (2007). Adhesion in Solid Propellant Rocket Motors. The journal of adhesion.  ISSN 0021-8464.  83(3), s 223- 254 . doi: 10.1080/00218460701239059 Vis sammendrag
 • Grythe, Kai Frode & Hansen, Finn Knut (2006). Surface modification of EPDM rubber by plasma treatment. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  22(14), s 6109- 6124 Vis sammendrag
 • Hansen, Finn Knut (2005). Historic Overview, In Alex Van Herk (ed.),  Chemistry and Technology of Emulsion Polymerisation.  Blackwell Publishing.  ISBN 1-4051-2113-0.  Kapittel 1.  s 3 - 24
 • Davis, J.; Foegeding, E.A. & Hansen, Finn Knut (2004). Electrostatic effects on the yield stress of whey protein isolate foams. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.  ISSN 0927-7765.  34, s 13- 23
 • Grythe, Kai Frode; Hansen, Finn Knut & Walderhaug, Harald (2004). NMR self-diffusion and viscosity of polyurethane formulations for rocket propellants. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  108, s 12404- 12412
 • Frømyr, T.; Hansen, Finn Knut; Kotzev, A. & Laschewsky, A. (2001). Adsorption and surface elastic properties of corresponding fluorinated and non-fluorinated cationic polymer films measured by drop shape analyis. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  17, s 5256- 5254
 • Hansen, Finn Knut & Kopperud, Hilde Beate Molvig (2001). Surface tension and surface dilatational elasticity of associating hydrophobically modified polyacrylamides in aqueous solutions. Macromolecules.  ISSN 0024-9297.  34, s 5635- 5643
 • Myrvold, Rolf; Hansen, Finn Knut & Lindman, Björn (2000). The Adsorption and Surface Dilatational Rheology of Unmodified and Hydrophobically Modified EHEC, Measured by Means of Axisymmetric Drop Shape Analysis. ACS Symposium Series.
 • Hansen, Finn Knut & Hveem, J. (1999). The Interfacial Tension between Acrylic Monomers and Polymers and Non-ionic Surfactants Investigated by the Automatic Sessile Drop. Journal of Colloid and Interface Science.  ISSN 0021-9797.  210, s 144- 151
 • Kopperud, Hilde Beate Molvig; Walderhaug, Harald & Hansen, Finn Knut (1999). Polymer self-diffusion and surfactant bindig in aqueous solutions of unmodified and hydrophobocally modofied polyacrylamide studied by pulsed field gradient NMR and surface tension measurements. Macromolecular Chemistry and Physics.  ISSN 1022-1352.  200, s 1839- 1845
 • Myrvold, Rolf; Hansen, Finn Knut; Balinov, Balin & Skurtveit, Roald (1999). Monolayers of Some Poly(oxyethylene)-Based Surfactants at the Air-Water Interface: The Effect of Structural Variations and Salt Concentration. Journal of Colloid and Interface Science.  ISSN 0021-9797.  215, s 409- 419
 • Myrvold, Rolf & Hansen, Finn Knut (1998). Surface Elasticity and Viscosity From Oscillating Bubbles Measured by Automatic Axisymmetric Drop Shape Analysis. Journal of Colloid and Interface Science.  ISSN 0021-9797.  207, s 97- 105
 • Kopperud, Hilde Beate Molvig; Hansen, Finn Knut & Nyström, Bo (1998). Effect of surfactant and temperature on the rheological properties of aqueous solutions of unmodified and hydrophobically modified polyacrylamide. Macromolecular Chemistry and Physics.  ISSN 1022-1352.  199(11), s 2385- 2394 Vis sammendrag
 • Hansen, Finn Knut & Fagerheim, Hege (1997). The Influence of Oil Phase on the Adsorption of Non-ionic Surfactants Investigated by the Automatic Sessile Drop Method. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.  ISSN 0927-7757.  137, s 217- 230
 • Aabakken, Lars; Rosseland, Arne Retvedt; Osnes, Magne; Wara, Pål & Hansen, Finn Knut (1997). Utstyr, sikkerhet og dokumentasjon, I: Lars Aabakken; Magne Osnes & Arne Retvedt Rosseland (red.),  Gastrointestinal endoscopi (The SADE book).  Scandinavian Association of Digestive Endoscopy, Oslo.  ISBN 82-994298-0-3.  s 1 - 28
 • Hansen, Finn Knut & Myrvold, Rolf (1995). The Kinetics of Albumin Adsorption to the Air/Water Interface Measured by Automatic Axisymmetric Drop Shape Analysis. Journal of Colloid and Interface Science.  ISSN 0021-9797.  177, s 408
 • Hansen, Finn Knut; Nyström, Bo & Walderhaug, Harald (1995). Dynamic Interactions and Adsorption in Systems of Hydrophobically Modified Water-soluble Polymers. Macromolecular Symposia (1986-1993).  ISSN 0258-0322.  92, s 345
 • Nyström, Bo; Walderhaug, Harald & Hansen, Finn Knut (1995). Dynamic Light Scattering and Rheological Studies of Thermoreversible Gelation of a Poly(ethylene oxide)-Poly(propyleneoxide)-Poly(ethyleneoxide) Triblock Copolymer in Aqueous Solution. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  101, s 335
 • Nyström, Bo; Walderhaug, Harald; Hansen, Finn Knut & Lindman, Björn (1995). Rheological Behavior During Thermoreversible Gelation of Aqueous Mixtures of Ethyl(hydroxyethyl) cellulose and Surfactants. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  11, s 750
 • Walderhaug, Harald; Nyström, Bo; Hansen, Finn Knut & Lindman, Björn (1995). Interactions of Ionic Surfactants with a Nonionic Cellulose Ether in Solution and in the Gel State Studied by Pulsed Field Gradient NMR. Journal of Physical Chemistry.  ISSN 0022-3654.  99, s 4672
 • Walderhaug, Harald; Nyström, Bo; Hansen, Finn Knut & Lindman, Björn (1995). Surfactant-polymer interaction in thermo-induced gelling systems of ethyl(hydroxyethyl) cellulose (EHEC) studied by NMR self-diffusion, dynamic light scattering and rheology. Progress in Colloid and Polymer Science.  ISSN 0340-255X.  98, s 51
 • Hansen, Finn Knut (1993). Surface Tension by Image Analysis. Fast and Automatic Measurements of Pendant and Sessile Drops and Bubbles. Journal of Colloid and Interface Science.  ISSN 0021-9797.  160, s 209- 217
 • Nyström, Bo; Walderhaug, Harald & Hansen, Finn Knut (1993). Dynamic Crossover Effects Observed in Solutions of a Hydrophobically Associating Water-soluble Polymer. Journal of Physical Chemistry.  ISSN 0022-3654.  97, s 7743
 • Walderhaug, Harald; Hansen, Finn Knut; Abrahmsen, Susanna; Persson, Karin & Stilbs, Peter (1993). Associative Thickeners. NMR Self-diffusion and Rheology Studies of Aqueous Solutions of Hydrophobically Modified Poly(oxyethylene) Polymers. Journal of Physical Chemistry.  ISSN 0022-3654.  97, s 8336
 • Persson, Karin; Abrahmsen, Susanna; Stilbs, Peter; Walderhaug, Harald & Hansen, Finn Knut (1992). The association of urethane-polyethyleneoxide (HEUR) thickeners, as studied by NMR self-diffusion measurements. Colloid and Polymer Science.  ISSN 0303-402X.  270, s 465

Se alle arbeider i Cristin

 • Araba, Taofik Olasile; Bonge-Hansen, Tore & Hansen, Finn Knut (2016). Progress towards the synthesis and self-assembly of amphiphilic drug conjugates of Iodinin.. Vis sammendrag
 • Tesfu, Teame Kiros; Hansen, Finn Knut & Roots, Jaan (2016). Surface characterization of amphoteric and anionic membranes.
 • Thorvaldsen, Tom; Johnsen, Bernt Brønmo; Olsen, Torbjørn & Hansen, Finn Knut (2016). Theoretical modelling of the elastic modulus of polymer nanocomposites.
 • Chamgordani, Elahe Jafari; Benneche, Tore & Hansen, Finn Knut (2015). Synthesis of 5-Membered Heterocycles as Quorum Sensing Inhibitors.
 • Johnsen, Bernt Brønmo; Lausund, Kristian Blindheim; Rahbek, Dennis Bo & Hansen, Finn Knut (2015). Adhesion between alumina ceramic and glass fibre-reinforced polyester composite in hybrid armour systems.
 • Moxnes, John F.; Jensen, Tomas Lunde; Kjønstad, Eirik F.; Unneberg, Erik; Hansen, Finn Knut & Ødegårdstuen, Gard (2015). Detonation performance of high energy compounds determined by quantum mechanics. Vis sammendrag
 • Christensen, Mikkel; Hansen, Finn Knut & Kutzke, Hartmut (2013). Developing new consolidants for archaeological wood.
 • Truong, Thuy le; Larsen, Åge Gellein; Holme, Børge; Hansen, Finn Knut & Roots, Jaan (2013). Syndiotactic polypropylene nanocomposites and blends: Morphology, crystallization behavior and tensile properties.
 • Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2012). Polymer particles with organocatalytic functionality. Abstract of Papers of the American Chemical Society.  ISSN 0065-7727.  244
 • Landsem, Eva; Hansen, Finn Knut; Unneberg, Erik & Benneche, Tore (2012). Development of Smokeless Composite Rocket Propellants.
 • Landsem, Eva; Jensen, Tomas Lunde; Kristensen, Tor Erik; Unneberg, Erik; Benneche, Tore & Hansen, Finn Knut (2012). Improving the properties of minimum smoke composite rocket propellants.
 • Landsem, Eva; Jensen, Tomas Lunde; Kristensen, Tor Erik; Unneberg, Erik & Hansen, Finn Knut (2012). Achieving Good Mechanical Properties in Smokeless Propellant Formulations Based on HMX-GAP-BUNENA with Polymeric Bonding Agents.
 • Christensen, Mikkel; Kutzke, Hartmut & Hansen, Finn Knut (2011). Biomimetic conservation: Cellulose and chitosan for wood preservation.
 • Kutzke, Hartmut; Braovac, Susan; Christensen, Mikkel & Hansen, Finn Knut (2011). Old treatments – new solutions? Summary of activities of the Alum Research Group.
 • Landsem, Eva; Tungen, Jørn Eivind; Kristensen, Tor Erik; Unneberg, Erik; Benneche, Tore & Hansen, Finn Knut (2011). Isocyanate-Free Curing of Glycidyl Azide Polymer (GAP).
 • Bourgeaux-Goget, Marie; Frømyr, Tomas Roll; Hansen, Finn Knut & Pinheiro, Jean Patrick (2010). Dispersion study of multi-wall carbon nanotubes synthesized by arc-discharge technique. Vis sammendrag
 • Frømyr, Tomas Roll & Hansen, Finn Knut (2010). The effects of sonication on the degree of dispersion of carbon nanotubes in epoxy systems. Vis sammendrag
 • Kristensen, Tor Erik Holt; Hansen, Tore & Hansen, Finn Knut (2010). Polymer-Supported Chiral Organocatalysts.
 • Aardal, Joakim; Grorud, Mette; Hansen, Finn Knut; Olsen, Torbjørn & Grythe, Kai Frode (2009). Overflatemodifisering av silikongummi for å oppnå bedre adhesjon mot polare forbindelser.
 • Christensen, Mikkel; Kutzke, Hartmut & Hansen, Finn Knut (2009). New materials used for the consolidation of archaeological wood – past attempts, present struggles, and future requirements.
 • Truong, Le Thuy; Larsen, Åge Gellein; Holme, Børge; Diplas, Spyros; Hansen, Finn Knut; Roots, Jaan & Jørgensen, Sissel (2009). Dispersibility of Silane-functionalized Alumina Nanoparticles in Syndiotactic Polypropylene.
 • Truong, Le Thuy; Larsen, Åge; Holme, Børge; Hansen, Finn Knut & Roots, Jaan (2009). Morphology and crystallization behavior of syndiotactic polypropylene-alumina nanocomposites.
 • Hansen, Finn Knut; Hansen, Tore & Kristensen, Tor Erik (2007). Solid phase organocatalysis. Vis sammendrag
 • Hansen, Finn Knut & Grythe, Kai Frode (2005). Surface modification of EPDM rubber by plasma treatment.
 • Hansen, Finn Knut & Grythe, Kai Frode (2005). Surface modification of EPDM rubber by plasma treatment.
 • Grythe, Kai Frode; Hansen, Finn Knut & Walderhaug, Harald (2004). NMR Self Diffusion and Viscosity of Polyurethane Formulations for Rocket Propellants.
 • Hansen, Finn Knut (2000). Måling av overflateenergi av polymerer ved hjelp av kontaktvinkler av væsker på faste overflater.
 • Hansen, Finn Knut & Kopperud, Hilde Beate Molvig (2000). Surface elasticity and viscosity of adsorbed films from drop shape analysis.
 • Hansen, Finn Knut (1999). Innhenting av data fra måleinstrumenter.
 • Hansen, Finn Knut (1999). Modellbygging og forsøksplanlegging, Statistikk for kjemikere.
 • Hansen, Finn Knut; Frømyr, T.; Laschewsky, A. & Kotzev, A. (1999). Adsorption and surface elastic properties of corresponding fluorinated and non-fluorinated cationic polymer films measured by drop shape analysis.
 • Hansen, Finn Knut; Nyström, Bo & Walderhaug, Harald (1996). Introduction. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.  ISSN 0927-7757.  117, s 17
 • Hansen, Finn Knut; Nyström, Bo & Walderhaug, Harald (1994). Assosierende polymerer-et moderne og aktuelt forskningsfelt. Kjemi.  ISSN 0023-1983.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:40 - Sist endret 3. sep. 2020 15:14