Trygve Helgaker

Professor - Teoretisk kjemi
Bilde av Trygve Helgaker
English version of this page
Telefon +47 22855428
Rom V236
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

Faglige interesser

Trygve Helgaker arbeider med kvantekjemi og molekylær elektronstruktur, spesielt med utvikling og anvendelse av metoder for kvantemekaniske simuleringer av molekylære systemer. Slike kvantekjemiske beregninger har fått en sentral plass i moderne kjemisk forskning de sistes årene, blant annet som en følge av utviklingen av kraftige datamaskiner. Beregningene kan benyttes enten som et supplement til eksperimenter (eksempelvis for å tolke eksperimentelle data) eller istedenfor eksperimenter (når disse ikke kan gjennomføres eller er for kostbare).

Selv om dagens kvantekjemiske metoder kan løse svært mange kjemiske problemer innen forskning og industri, så har de samtidig mange begrensninger med hensyn til nøyaktighet og anvendelsesområde. Helgaker utvikler nye beregningsmodeller og nye algoritmer for å gjøre slike beregninger mulige på molekyler bestående av mange tusen atomer istedenfor noen få hundre, som er begrensningen for dagens metoder. En slik utvikling vil blant annet gjøre kvantekjemiske beregninger på biologiske systemer mulige. Samtidig arbeider Helgaker å utvikle mer nøyaktige og fleksible kvantekjemiske modeller, slik at store molekyler kan studeres med samme nøyaktighet som små, blant annet ved å forbedre beskrivelsen av elektronkorrelasjon med tetthetsfunksjonalteori (DFT). Helgaker arbeider også med molekyler under ekstreme betingelser — særlig molekyler i ekstreme magnetfelt.

Trygve Helgaker har siden begynnelsen av 1980-tallet utviklet kvantkjemiprogrammet Dalton sammen med forskere på andre universiteter i Skandinavia. Programmet er i dag lisensiert til mange hundre forskningsgrupper og er ett av de mest fleksible kvantekjemiske programmer i verden. Helgaker har bidratt til kvantekjemiprogrammene Dirac og DIRCCR12-OS.

For populærvitenskapelige fremstillinger, se Et virtuelt laboratorium: Kjemi på datamaskiner (Apollon 2002), Kjemilab i datamaskinen (Apollon 2004), Avdekket overraskende, magnetiske egenskaper (Apollon 2009) og Kvantemekanikk på datamaskiner: kjemiens nye verktøy (foredrag, 2011).

Bakgrunn

Trygve Helgaker (f. 1953) er utdannet cand. scient. i kjemi i 1980 og dr. philos. i 1986, begge ved Universitetet i Oslo. Etter postdoktoropphold ved Institute for Mathematics and its Applications (IMA) ved University of Minnesota i 1986–87 og ved Kemisk Institut ved Aarhus Universitet i 1987–89 ble Helgaker ansatt som førsteamanuensis ved Kjemisk institutt i 1989, hvor han har vært professor siden 1993.

Helgaker var gjesteforsker ved Department of Chemistry, University of Cambridge hos Prof. Nicholas Handy i 1999–2000, gjesteprofessor på Laboratoire de Chimie Quantique, Université Louis Pasteur i Strasbourg i januar 2003, gjesteforsker ved Department of Chemistry, Durham University hos Prof. David Tozer i 2006–07 og gjesteprofessor ved Laboratoire de Chimie Théoretique (LCT), Université Pierre et Marie Curie (UPMC) i Paris i november 2013. Han var leder av Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC), et Senter for fremragende forskning (SFF) delt med UiT Norges arktiske universitet 2013–2017. Fra 2017 leder han Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, et nytt SFF, også delt med UiT Norges arktiske universitet.

Helgaker studerte russisk på Universitetet i Leningrad i 1974–75 og arbeidet seks måneder som vitenskapelig assistent for Prof. Geir Kjetsaa på Slavisk-baltisk institutt ved Universitetet i Oslo i 1979, på prosjektet Written by Dostoevsky? Han var timelærer i russisk syntaks ved Slavisk-baltisk institutt vårsemesteret 1980.

Publikasjoner

Helgaker har publisert 353 vitenskapelige arbeider med til sammen 25000 siteringer og H-indeks 75 på Web of Science og 35000 siteringer og H-indeks 88 på  GoogleScholar.

Sammen med Poul Jørgensen og Jeppe Olsen ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet har Helgaker skrevet læreboken Molecular Electronic-Structure Theory (Wiley, Chichster, 2000; paperback 2102), som er sitert mer enn 3100 ganger.

Helgaker har oversatt russisk skjønnlitteratur til norsk: Leo Tolstoj, Om vold og kjærlighet (Solum, Oslo, 1977) og Boris Pilnjak, Armesjefens død, i Moderne russiske fortellere, red. G. Kjetsaa (Aschehoug, Oslo, 1977).

Foredrag

Helgaker har gitt 110 foredrag på internasjonale møter og konferanser, 86 seminarer og gjesteforelesninger og 283 forelesninger på internasjonale sommer- og vinterskoler i kvantekjemi. Hans vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag kan lastes ned her.

Priser og utmerkelser

Arrangerte møter og workshops

Undervisning

Trygve Helgaker har forelest på kurset KJM2600 – Kvantekjemi og spektroskopi ved Kjemisk institutt; slides for 2012.

Sostrup Summer School: Quantum Chemistry and Molecular Properties

Sammen med Poul Jørgensen og Jeppe Olsen ved Aarhus Universitet arrangerte Helgaker hvert annet år i fra 1990 til 2014 Sostrup Summer School: Quantum Chemistry and Molecular Properties, se innbydelsen fra 2010 samt informasjon om tidligere skoler her. Mange av forelesningene kan lastes ned her. Lærebok på sommerskolen er Molecular Electronic-Structure Theory (Wiley, Chichester, 2000), skrevet av Helgaker, Jørgensen og Olsen.

European Summer School in Quantum Chemistry (ESQC)

Helgaker har annet hvert år siden 1991 undervist på European Summer School in Quantum Chemistry (ESQC) og siden 2016 på sommerskolen Modern Wavefunction Methods (MWM) in Electronic Structure Theory.

Verv

Samarbeid

 • Sonia Coriani, Universita’ di Trieste, Italia og Kjemisk institutt, UiO
 • Jürgen Gauss, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Tyskland
 • Mark Hoffmann, University of North Dakota, USA
 • Michal Jaszunski, Polish Academy of Sciences, Warszwa, Polen
 • Hans-Jørgen Aagaard Jensen, Syddansk Universitet, Danmark
 • Poul Jørgensen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Henrik Koch, NTNU, Trondheim, Norge
 • Wim Klopper, Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland
 • Claus Jørgen Nielsen, Universitetet i Oslo, Norge
 • Jeppe Olsen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Elke Pahl, Massey University, Auckland, New Zealand
 • Magdalena Pecul-Kudelska, Uniwersytet Waszawski, Polen
 • Antonio Rizzo, IPCF-CNR, Pisa, Italia
 • Kenneth Ruud, Kjemisk institutt, Universitetet i Tromsø
 • Andreas Savin, Sorbonne Université, Paris, Frankrike
 • Trond Saue, Université Paule Sabatier, Toulouse, Frankrike
 • Peter Schwerdtfeger, Massey University, Auckland, New Zealand
 • Stella Stopkowicz, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Tyskland
 • Dage Sundholm, Helsinki University, Finland
 • Peter Taylor, Tianjin University, Tianjin, Kina
 • Andrew Teale, University of Nottingham, UK
 • Julien Toulouse, Sorbonne Université, Paris, Frankrike
 • David Tozer, University of Durham, UK
 • Einar Uggerud, Universitetet i Oslo, Norge
 • Hans Ågren, KTH, Stockholm, Sverige

Prosjekter

 • Magnetic Chemistry (MagiChem),
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 2019–2022
 • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences,
  SFF delt med Universitetet i Tromsø, Norges forskningsråd, 2017–2027
 • Molecules in Extreme Environments,
  Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, 2017–2018
 • Ab-Initio Adiabatic-Connection Curves for Density-Functional Analysis and Construction (ABACUS),
  ERC Advanced Grant, Det europeiske forskningsråd (ERC), 2011–2016
 • Molecules in Magnetic Fields (MOLMAG),
  FRIPRO, Norges forskningråd, 2010–2013
 • Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC)
  SFF delt med Universitetet i Tromsø, Norges forskningsråd, 2007–2017
 • SCF Methods for Periodic and Non-Periodic Systems,
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 2006–2009

 • Linear-Scaling Quantum-Chemical Methods for Large Systems,
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 2003–2005

 • Relativistic Corrections to Molecular Magnetic Properties,
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 1999–2002

CV

Curriculum vitae kan lastes ned her.
Publisert 28. aug. 2020 16:43 - Sist endret 16. apr. 2021 14:06