Trygve Helgaker

Professor - Teoretisk kjemi
Bilde av Trygve Helgaker
English version of this page
Telefon +47 22855428
Rom V236
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

Faglige interesser

Trygve Helgaker arbeider med kvantekjemi og molekylær elektronstruktur, spesielt med utvikling og anvendelse av metoder for kvantemekaniske simuleringer av molekylære systemer. Slike kvantekjemiske beregninger har fått en sentral plass i moderne kjemisk forskning de sistes årene, blant annet som en følge av utviklingen av kraftige datamaskiner. Beregningene kan benyttes enten som et supplement til eksperimenter (eksempelvis for å tolke eksperimentelle data) eller istedenfor eksperimenter (når disse ikke kan gjennomføres eller er for kostbare).

Selv om dagens kvantekjemiske metoder kan løse svært mange kjemiske problemer innen forskning og industri, så har de samtidig mange begrensninger med hensyn til nøyaktighet og anvendelsesområde. Helgaker utvikler nye beregningsmodeller og nye algoritmer for å gjøre slike beregninger mulige på molekyler bestående av mange tusen atomer istedenfor noen få hundre, som er begrensningen for dagens metoder. En slik utvikling vil blant annet gjøre kvantekjemiske beregninger på biologiske systemer mulige. Samtidig arbeider Helgaker å utvikle mer nøyaktige og fleksible kvantekjemiske modeller, slik at store molekyler kan studeres med samme nøyaktighet som små, blant annet ved å forbedre beskrivelsen av elektronkorrelasjon med tetthetsfunksjonalteori (DFT). Helgaker arbeider også med molekyler under ekstreme betingelser — særlig molekyler i ekstreme magnetfelt.

Trygve Helgaker har siden begynnelsen av 1980-tallet utviklet kvantkjemiprogrammet Dalton sammen med forskere på andre universiteter i Skandinavia. Programmet er i dag lisensiert til mange hundre forskningsgrupper og er ett av de mest fleksible kvantekjemiske programmer i verden. Helgaker har bidratt til kvantekjemiprogrammene Dirac og DIRCCR12-OS.

For populærvitenskapelige fremstillinger, se Et virtuelt laboratorium: Kjemi på datamaskiner (Apollon 2002), Kjemilab i datamaskinen (Apollon 2004), Avdekket overraskende, magnetiske egenskaper (Apollon 2009) og Kvantemekanikk på datamaskiner: kjemiens nye verktøy (foredrag, 2011).

Bakgrunn

Trygve Helgaker (f. 1953) er utdannet cand. scient. i kjemi i 1980 og dr. philos. i 1986, begge ved Universitetet i Oslo. Etter postdoktoropphold ved Institute for Mathematics and its Applications (IMA) ved University of Minnesota i 1986–87 og ved Kemisk Institut ved Aarhus Universitet i 1987–89 ble Helgaker ansatt som førsteamanuensis ved Kjemisk institutt i 1989, hvor han har vært professor siden 1993.

Helgaker var gjesteforsker ved Department of Chemistry, University of Cambridge hos Prof. Nicholas Handy i 1999–2000, gjesteprofessor på Laboratoire de Chimie Quantique, Université Louis Pasteur i Strasbourg i januar 2003, gjesteforsker ved Department of Chemistry, Durham University hos Prof. David Tozer i 2006–07 og gjesteprofessor ved Laboratoire de Chimie Théoretique (LCT), Université Pierre et Marie Curie (UPMC) i Paris i november 2013. Han var leder av Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC), et Senter for fremragende forskning (SFF) delt med UiT Norges arktiske universitet 2013–2017. Fra 2017 leder han Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, et nytt SFF, også delt med UiT Norges arktiske universitet.

Helgaker studerte russisk på Universitetet i Leningrad i 1974–75 og arbeidet seks måneder som vitenskapelig assistent for Prof. Geir Kjetsaa på Slavisk-baltisk institutt ved Universitetet i Oslo i 1979, på prosjektet Written by Dostoevsky? Han var timelærer i russisk syntaks ved Slavisk-baltisk institutt vårsemesteret 1980.

Publikasjoner

Helgaker har publisert 353 vitenskapelige arbeider med til sammen 25000 siteringer og H-indeks 75 på Web of Science og 35000 siteringer og H-indeks 88 på  GoogleScholar.

Sammen med Poul Jørgensen og Jeppe Olsen ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet har Helgaker skrevet læreboken Molecular Electronic-Structure Theory (Wiley, Chichster, 2000; paperback 2102), som er sitert mer enn 3100 ganger.

Helgaker har oversatt russisk skjønnlitteratur til norsk: Leo Tolstoj, Om vold og kjærlighet (Solum, Oslo, 1977) og Boris Pilnjak, Armesjefens død, i Moderne russiske fortellere, red. G. Kjetsaa (Aschehoug, Oslo, 1977).

Foredrag

Helgaker har gitt 110 foredrag på internasjonale møter og konferanser, 86 seminarer og gjesteforelesninger og 283 forelesninger på internasjonale sommer- og vinterskoler i kvantekjemi. Hans vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag kan lastes ned her.

Priser og utmerkelser

Arrangerte møter og workshops

Undervisning

Trygve Helgaker har forelest på kurset KJM2600 – Kvantekjemi og spektroskopi ved Kjemisk institutt; slides for 2012.

Sostrup Summer School: Quantum Chemistry and Molecular Properties

Sammen med Poul Jørgensen og Jeppe Olsen ved Aarhus Universitet arrangerte Helgaker hvert annet år i fra 1990 til 2014 Sostrup Summer School: Quantum Chemistry and Molecular Properties, se innbydelsen fra 2010 samt informasjon om tidligere skoler her. Mange av forelesningene kan lastes ned her. Lærebok på sommerskolen er Molecular Electronic-Structure Theory (Wiley, Chichester, 2000), skrevet av Helgaker, Jørgensen og Olsen.

European Summer School in Quantum Chemistry (ESQC)

Helgaker har annet hvert år siden 1991 undervist på European Summer School in Quantum Chemistry (ESQC) og siden 2016 på sommerskolen Modern Wavefunction Methods (MWM) in Electronic Structure Theory.

Verv

Samarbeid

 • Sonia Coriani, Universita’ di Trieste, Italia og Kjemisk institutt, UiO
 • Jürgen Gauss, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Tyskland
 • Mark Hoffmann, University of North Dakota, USA
 • Michal Jaszunski, Polish Academy of Sciences, Warszwa, Polen
 • Hans-Jørgen Aagaard Jensen, Syddansk Universitet, Danmark
 • Poul Jørgensen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Henrik Koch, NTNU, Trondheim, Norge
 • Wim Klopper, Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland
 • Claus Jørgen Nielsen, Universitetet i Oslo, Norge
 • Jeppe Olsen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Elke Pahl, Massey University, Auckland, New Zealand
 • Magdalena Pecul-Kudelska, Uniwersytet Waszawski, Polen
 • Antonio Rizzo, IPCF-CNR, Pisa, Italia
 • Kenneth Ruud, Kjemisk institutt, Universitetet i Tromsø
 • Andreas Savin, Sorbonne Université, Paris, Frankrike
 • Trond Saue, Université Paule Sabatier, Toulouse, Frankrike
 • Peter Schwerdtfeger, Massey University, Auckland, New Zealand
 • Stella Stopkowicz, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Tyskland
 • Dage Sundholm, Helsinki University, Finland
 • Peter Taylor, Tianjin University, Tianjin, Kina
 • Andrew Teale, University of Nottingham, UK
 • Julien Toulouse, Sorbonne Université, Paris, Frankrike
 • David Tozer, University of Durham, UK
 • Einar Uggerud, Universitetet i Oslo, Norge
 • Hans Ågren, KTH, Stockholm, Sverige

Prosjekter

 • Magnetic Chemistry (MagiChem),
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 2019–2022
 • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences,
  SFF delt med Universitetet i Tromsø, Norges forskningsråd, 2017–2027
 • Molecules in Extreme Environments,
  Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, 2017–2018
 • Ab-Initio Adiabatic-Connection Curves for Density-Functional Analysis and Construction (ABACUS),
  ERC Advanced Grant, Det europeiske forskningsråd (ERC), 2011–2016
 • Molecules in Magnetic Fields (MOLMAG),
  FRIPRO, Norges forskningråd, 2010–2013
 • Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC)
  SFF delt med Universitetet i Tromsø, Norges forskningsråd, 2007–2017
 • SCF Methods for Periodic and Non-Periodic Systems,
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 2006–2009

 • Linear-Scaling Quantum-Chemical Methods for Large Systems,
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 2003–2005

 • Relativistic Corrections to Molecular Magnetic Properties,
  FRIPRO, Norges forskningsråd, 1999–2002

CV

Curriculum vitae kan lastes ned her.

Publikasjoner

 • Ryley, Matthew S.; Withnall, Michael; Irons, Tom J. P.; Helgaker, Trygve & Teale, Andrew Michael (2021). Robust All-Electron Optimization in Orbital-Free Density-Functional Theory Using the Trust-Region Image Method. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  125(1), s 459- 475 . doi: 10.1021/acs.jpca.0c09502
 • Adamowicz, Ludwik; Stanke, Monika; Tellgren, Erik & Helgaker, Trygve (2020). A quantum-mechanical non-Born–Oppenheimer model of a molecule in a strong magnetic field. Chemical Physics Letters.  ISSN 0009-2614.  761, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.cplett.2020.138041 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Austad, Jon; Borgoo, Alex; Tellgren, Erik & Helgaker, Trygve (2020). Bonding in the helium dimer in strong magnetic fields: The role of spin and angular momentum. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  22(41), s 23502- 23521 . doi: 10.1039/d0cp03259j
 • Brandenburg, Jan Gerit; Burke, Kieron; Cancio, Antonio; Erhard, Jannis; Fromager, Emmanuel; Ghosal, Abhisek; Gidopoulos, Nikitas; Gori-Giorgi, Paola; Helgaker, Trygve; Hourahine, Ben; Jacob, Christoph R.; Kooi, Derk; Maitra, Neepa; Mulay, Manasi R.; Pernal, Katarzyna; Pribram-Jones, Aurora; Reining, Lucia; Romaniello, Pina; Ryder, Matthew R.; Savin, Andreas; Skylaris, Chris-Kriton; Teale, Andrew Michael; Tozer, David J.; Truhlar, Donald G. & Yang, Weitao (2020). New density-functional approximations and beyond: general discussion. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  224, s 166- 200 . doi: 10.1039/D0FD90023K
 • Brandenburg, Jan Gerit; Burke, Kieron; Civalleri, Bartolomeo; Cole, Daniel J.; Csanyi, Gabor; Gregoire, David; Gidopoulos, Nikitas I.; Gowland, Duncan; Helgaker, Trygve; Herbst, Michael F.; Hourahine, Ben; Irons, Tom J. P.; Jacob, Christoph R.; Loos, Pierre-François; Mehta, Nisha; Mulay, Manasi R.; Neugebauer, Johannes; Pernal, Katarzyna; Pribram-Jones, Aurora; Romaniello, Pina; Ryder, Matthew R.; Savin, Andreas; Sirbu, Dumitru; Skylaris, Chris-Kriton; Truhlar, Donald G.; Wetherell, Jack & Yang, Weitao (2020). Challenges for large scale simulation: general discussion. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  224, s 309- 332 . doi: 10.1039/D0FD90024A
 • Brandenburg, Jan Gerit; Burke, Kieron; Fromager, Emmanuel; Gatti, Matteo; Giarrusso, Sara; Gidopoulos, Nikitas I.; Gori-Giorgi, Paola; Gowland, Duncan; Helgaker, Trygve; Hodgson, Matthew J. P.; Lacombe, Lionel; Levi, Gianluca; Loos, Pierre-François; Maitra, Neepa T.; Maurina Morais, Eduardo; Mehta, Nisha; Monti, Filippo; Mulay, Manasi R.; Pernal, Katarzyna; Reining, Lucia; Romaniello, Pina; Ryder, Matthew R.; Savin, Andreas; Sirbu, Dumitru; Teale, Andrew Michael; Thom, Alex J. W.; Truhlar, Donald G.; Wetherell, Jack & Yang, Weitao (2020). New approaches to study excited states in density functional theory: general discussion. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  224, s 483- 508 . doi: 10.1039/D0FD90026E
 • Castro, Abril C; Balcells, David; Repisky, Michal; Helgaker, Trygve & Cascella, Michele (2020). First-principles calculation of 1H NMR chemical shifts of complex metal polyhydrides: The essential inclusion of relativity and dynamics. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  59(23), s 17509- 17518 . doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c02753 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fromager, Emmanuel; Gidopoulos, Nikitas I.; Gori-Giorgi, Paola; Helgaker, Trygve; Loos, Pierre-François; Malcomson, Thomas; Pernal, Katarzyna; Savin, Andreas; Truhlar, Donald G.; Wibowo, Meilani & Yang, Weitao (2020). Strong correlation in density functional theory: general discussion. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  224, s 373- 381 . doi: 10.1039/D0FD90025G
 • Irons, Tom J P; Spence, Lucy; Speake, Gregoire David; Speake, Benjamin T.; Helgaker, Trygve & Teale, Andrew Michael (2020). Analyzing Magnetically Induced Currents in Molecular Systems Using Current-Density-Functional Theory. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  124, s 1321- 1333 . doi: 10.1021/acs.jpca.9b10833
 • Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Reine, Simen Sommerfelt; Vahtras, Olav; Kjellgren, Erik; Reinholdt, Peter; Dundas, Karen O.H; Li, Xin; Cukras, Janusz; Ringholm, Magnus; Hedegård, Erik Donovan; Di Remigio, Roberto; List, Nanna H.; Faber, Rasmus; Tenorio, Bruno Nunes Cabral; Bast, Radovan; Pedersen, Thomas Bondo; Rinkevicius, Zilvinas; Sauer, Stephan P. A.; Mikkelsen, Kurt V.; Kongsted, Jacob; Coriani, Sonia; Ruud, Kenneth; Helgaker, Trygve; Jensen, Hans Jørgen Aa. & Norman, Patrick (2020). Dalton Project: A Python platform for molecular- and electronic-structure simulations of complex systems. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  152(21) . doi: 10.1063/1.5144298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pasteka, Lukáš Félix; Helgaker, Trygve; Saue, Trond; Sundholm, Dage; Werner, Hans-Joachim; Hasanbulli, Mustafa; Major, J & Schwerdtfeger, Peter (2020). Atoms and molecules in soft confinement potentials. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  s 1- 23 . doi: 10.1080/00268976.2020.1730989
 • Castro, Abril C.; Fliegl, Heike; Cascella, Michele; Helgaker, Trygve; Repisky, Michal; Komorovsky, Stanislav; Medrano, María Ángeles; Quiroga, Adoración G. & Swart, Marcel (2019). Four-component relativistic 31P NMR calculations for: Trans -platinum(ii) complexes: Importance of the solvent and dynamics in spectral simulations. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  48(23), s 8076- 8083 . doi: 10.1039/c9dt00570f Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holzer, Christof; Teale, Andrew Michael; Hampe, Florian; Stopkowicz, Stella; Helgaker, Trygve & Klopper, Wim (2019). GW quasiparticle energies of atoms in strong magnetic fields. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  150(21), s 214112-1- 214112-9 . doi: 10.1063/1.5093396
 • Laestadius, Andre; Tellgren, Erik; Penz, Markus; Ruggenthaler, Michael; Kvaal, Simen & Helgaker, Trygve (2019). Kohn–Sham Theory with Paramagnetic Currents: Compatibility and Functional Differentiability. Journal of Chemical Theory and Computation.  ISSN 1549-9618.  15(7), s 4003- 4020 . doi: 10.1021/acs.jctc.9b00141
 • Reimann, Sarah; Borgoo, Alex; Austad, Jon; Tellgren, Erik; Teale, Andrew Michael; Helgaker, Trygve & Stopkowicz, Stella (2019). Kohn–Sham energy decomposition for molecules in a magnetic field. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  117(1), s 97- 109 . doi: 10.1080/00268976.2018.1495849
 • Adamowicz, Ludwik; Stanke, Monika; Tellgren, Erik & Helgaker, Trygve (2018). A computational quantum-mechanical model of a molecular magnetic trap. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  149(24), s 244112-1- 244112-11 . doi: 10.1063/1.5055767
 • Holzer, Christof; Gui, Xin; Harding, Michael E.; Kresse, Georg; Helgaker, Trygve & Klopper, Wim (2018). Bethe-Salpeter correlation energies of atoms and molecules. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  149(14), s 144106-1- 144106-9 . doi: 10.1063/1.5047030
 • Laestadius, Andre; Penz, Markus; Tellgren, Erik; Ruggenthaler, Michael; Kvaal, Simen & Helgaker, Trygve (2018). Generalized Kohn-Sham iteration on Banach spaces. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  149(16), s 1- 9 . doi: 10.1063/1.5037790 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rebolini, Elisa; Teale, Andrew Michael; Helgaker, Trygve; Savin, Andreas & Toulouse, Julien (2018). Excitation energies from Gorling?Levy perturbation theory along the range-separated adiabatic connection. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  116(11), s 1443- 1451 . doi: 10.1080/00268976.2017.1422811
 • Tellgren, Erik; Laestadius, Andre; Helgaker, Trygve; Kvaal, Simen & Teale, Andrew Michael (2018). Uniform magnetic fields in density-functional theory. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  148(2), s 1- 19 . doi: 10.1063/1.5007300
 • Adamowicz, Ludwik; Stanke, Monika; Tellgren, Erik & Helgaker, Trygve (2017). Explicitly-correlated non-born-oppenheimer calculations of the HD molecule in a strong magnetic field. Chemical Physics Letters.  ISSN 0009-2614.  682, s 87- 90 . doi: 10.1016/j.cplett.2017.06.016
 • Irons, Tom J P; Furness, James W.; Ryley, Matthew S.; Zemen, Jan; Helgaker, Trygve & Teale, Andrew Michael (2017). Connections between variation principles at the interface of wave-function and density-functional theories. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  147(13) . doi: 10.1063/1.4985883 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reimann, Sarah; Borgoo, Alex; Tellgren, Erik; Teale, Andrew Michael & Helgaker, Trygve (2017). Magnetic-Field Density-Functional Theory (BDFT): Lessons from the Adiabatic Connection. Journal of Chemical Theory and Computation.  ISSN 1549-9618.  13(9), s 4089- 4100 . doi: 10.1021/acs.jctc.7b00295 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furness, James W.; Ekström, Ulf Egil; Helgaker, Trygve & Teale, Andrew Michael (2016). Electron localisation function in current-density-functional theory. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  114(7-8), s 1415- 1422 . doi: 10.1080/00268976.2015.1133859

Se alle arbeider i Cristin

 • Helgaker, Trygve (2021). The Exotic Chemistry in a Strong Magnetic Field.
 • Austad, Jon; Helgaker, Trygve & Tellgren, Erik (2020). Theoretical Investigations of Molecular Electronic Structure in a Magnetic Field. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2295. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Janus J.; Stopkowicz, Stella; Jagau, Thomas-C. & Helgaker, Trygve (2020). Foreword: Prof. Gauss Festschrift. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  118 . doi: 10.1080/00268976.2020.1817247
 • Helgaker, Trygve (2020). Chemistry in a Strong Magnetic Field.
 • Helgaker, Trygve (2020). Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences – Applying For and Setting Up a Centre of Excellence.
 • Helgaker, Trygve (2020). Quantum Chemistry – A Matter of Life and Death.
 • Helgaker, Trygve (2020). SFF V: Assessment Criteria — Applying For and Setting Up a Centre of Excellence.
 • Skjelstad, Bastian; Balcells, David & Helgaker, Trygve (2020). A Computational Perspective on the Interplay Between Metal Dopant and Support in the Structure and Reactivity of Oxidized Cubanes.
 • Tellgren, Erik & Helgaker, Trygve (2020). Strong Magnetic Field-Induced Chemical Bonding.
 • Helgaker, Trygve (2019). Centre for Data Science and Computational Science.
 • Helgaker, Trygve (2019). Chemistry in a Strong Magnetic Field.
 • Helgaker, Trygve (2019). Chemistry in a strong magnetic field.
 • Helgaker, Trygve (2019). Egil A. Hylleraas - a pioneer of computational quantum mechanics.
 • Helgaker, Trygve (2019). Egil A. Hylleraas – en norsk pioner innen kvantemekanikk.
 • Helgaker, Trygve (2019). Geometry optimization.
 • Helgaker, Trygve (2019). Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences.
 • Helgaker, Trygve (2019). Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences: Applying for and Setting up a Centre of Excellence.
 • Helgaker, Trygve (2019). Kvantekjemi — på liv og død.
 • Helgaker, Trygve (2019). Kvantemekanikk og kjemi.
 • Helgaker, Trygve (2019). Kvantemekanikk og kjemi.
 • Helgaker, Trygve (2019). Kvantemekanikk og kjemi.
 • Helgaker, Trygve (2019). Molecular Magnetic Properties.
 • Helgaker, Trygve (2019). Molecules in magnetic fields.
 • Helgaker, Trygve (2019). Quantum-Chemical Calculations of NMR Parameters.
 • Helgaker, Trygve (2019). Robust All-Electron Optimization of Orbital-Free Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2019). Robust All-Electron Optimization of Orbital-Free Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2019). Robust All-Electron Optimization of Orbital-Free Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2019). Robust All-Electron Optimization of Orbital-Free Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2019). Time-independent molecular properties.
 • Helgaker, Trygve (2019). Utenomjordisk kjemi.
 • Helgaker, Trygve (2019). Utenomjordisk kjemi.
 • Helgaker, Trygve & Isaksen, Karoline Kvellestad (2019, 16. mai). Kan sjaman Durek Verrett snu atomer? – Vi snur atomkjernene hver dag i vitenskap og medisin, svarer forsker.  forskning.no.
 • Helgaker, Trygve; Ruud, Kenneth & Røsjø, Bjarne (2019, 14. november). Forskerne ved Hylleraas-senteret jakter på kjemiens hellige gral.  Titan.uio.no.
 • Helgaker, Trygve; Svelle, Stian & Haugnes, Gunhild Merete (2019, 29. januar). Datakraft gir forskerne bedre intuisjon og flere ideer.  Titan.uio.no.
 • Holzer, Christof; Teale, Andrew Michael; Hampe, Florian; Stopkowicz, Stella; Helgaker, Trygve & Klopper, Wim (2019). Erratum: “GW quasiparticle energies of atoms in strong magnetic fields” [J. Chem. Phys. 150, 214112 (2019)]. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  151 . doi: https://doi.org/10.1063/1.5120100
 • Laestadius, Andre; Penz, Markus; Tellgren, Erik; Ruggenthaler, Michael; Kvaal, Simen & Helgaker, Trygve (2019). Guaranteed convergence of a regularized Kohn-Sham iteration in finite dimensions. Vis sammendrag
 • Tellgren, Erik; Helgaker, Trygve & Sen, Sangita (2019). Unifying kinetic energy density and current density in density-functional theory.
 • Tellgren, Erik; Helgaker, Trygve & Sen, Sangita (2019). Unifying kinetic energy density and current density in density-functional theory.
 • Tellgren, Erik; Helgaker, Trygve & Sen, Sangita (2019). Unifying kinetic energy density and current density in density-functional theory.
 • Helgaker, Trygve (2018). Chemistry in Strong Magnetic Fields.
 • Helgaker, Trygve (2018). Closed-Shell Molecular Paramagnetism.
 • Helgaker, Trygve (2018). Four-Way Correspondence of Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2018). Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences.
 • Helgaker, Trygve (2018). Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences — Ny giv i nytt senter, kvinnelige rollemodeller og nytt initiativ til karrierestøtte,.
 • Helgaker, Trygve (2018). Kvantemekanikk og kjemi.
 • Helgaker, Trygve (2018). Molecular Derivatives and Properties.
 • Helgaker, Trygve (2018). Utenomjordisk kjemi.
 • Helgaker, Trygve; Borgoo, Alex; Dimitrova, Maria; Gauss, Jurgen; Hampe, Florian; Holzer, Christof; Klopper, Wim; Saue, Trond; Schwerdtfeger, Peter; Stopkowicz, Stella; Sundholm, Dage; Teale, Andrew Michael & Tellgren, Erik (2018). Diamagnetism and Paramagnetism in Atoms and Molecules.
 • Helgaker, Trygve; Borgoo, Alex; Gauss, Jurgen; Hampe, Florian; Klopper, Wim; Reimann, Sarah; Stopkowicz, Stella; Teale, Andrew M. & Tellgren, Erik (2018). Closed-Shell Molecular Paramagnetism.
 • Helgaker, Trygve; Borgoo, Alex; Gauss, Jurgen; Hampe, Florian; Klopper, Wim; Reimann, Sarah; Stopkowicz, Stella; Teale, Andrew Michael & Tellgren, Erik (2018). Closed-Shell Molecular Paramagnetism.
 • Helgaker, Trygve; Borgoo, Alex; Gauss, Jurgen; Hampe, Florian; Klopper, Wim; Stopkowicz, Stella; Teale, Andrew M. & Tellgren, Erik (2018). Closed-Shell Molecular Magnetism.
 • Helgaker, Trygve & Ruud, Kenneth (2018). Langsiktig fra Forskningsrådet. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Laestadius, Andre; Penz, Markus; Tellgren, Erik; Ruggenthaler, Michael; Kvaal, Simen & Helgaker, Trygve (2018). Generalized Kohn-Sham iteration on Banach Spaces.
 • Miller, Glenn B. S.; Uggerud, Einar & Helgaker, Trygve (2018). Intrinsic Reactivity of Reduced Mg and Zn with CO2 – Relationships to Biological and Non-Biological C–C Bond Formation. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1976.
 • Peltzer, Raphael Mathias; Cascella, Michele; Pedersen, Thomas Bondo & Helgaker, Trygve (2018). Multi-scale computational modelling of bio-chemical systems in the condensed phase. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2058.
 • Tellgren, Erik; Lange, Kai Kaarvann; Sagvolden, Espen; Kvaal, Simen; Austad, Jon; Reimann, Sarah; Borgoo, Alex; Fliegl, Heike; Sen, Sangita & Helgaker, Trygve (2018). Quantum chemistry for strong magnetic fields.
 • Helgaker, Trygve (2017). CTCC Review.
 • Helgaker, Trygve (2017). Density-Functional Theory in Magnetic Fields.
 • Helgaker, Trygve (2017). Density-Functional Theory in Magnetic Fields.
 • Helgaker, Trygve (2017). Four-Way Correspondence of Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2017). Four-Way Correspondence of Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2017). Geometry Optimization.
 • Helgaker, Trygve (2017). Hylleraas Centre.
 • Helgaker, Trygve (2017). Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences.
 • Helgaker, Trygve (2017). Molecular Magnetic Properties.
 • Helgaker, Trygve (2017). Molecules in Magnetic Fields.
 • Helgaker, Trygve (2017). Principles of Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2017). Quantum Chemistry in Magnetic Fields.
 • Helgaker, Trygve (2017). The Role of the Hohenberg-Kohn Theorem in Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2017). The Role of the Hohenberg-Kohn Theorem in Density-Functional Theory.
 • Helgaker, Trygve (2017). Time-Dependent Molecular Properties.
 • Helgaker, Trygve & Ruud, Kenneth (2017). 10 år med god kjemi. Nordlys.  ISSN 0805-5440.
 • Lüthi, Hans P. & Helgaker, Trygve (2017). A tribute to Jan Erik Almlof. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  115(17-18), s 2033- 2042 . doi: 10.1080/00268976.2017.1293305
 • Pal, Sourav; Helgaker, Trygve & Savin, Andreas (2017). Foreword to special issue in honour of Debashis Mukherjee. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  115(21-22), s 2627- 2628 . doi: 10.1080/00268976.2017.1380450
 • Borgoo, Alex; Tozer, David J.; Teale, Andrew Michael & Helgaker, Trygve (2016). Approximate orbital-free non-interacting kinetic energy density functionals from density scaling.
 • Gori-Giorgi, Paola; Helgaker, Trygve; Scuseria, Gustavo E.; Silvi, Bernard & Toulouse, Julien (2016). Foreword for special issue of Molecular Physics in honour of Andreas Savin. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  114, s 909- 909 . doi: 10.1080/00268976.2016.1160647

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. aug. 2020 16:43 - Sist endret 16. apr. 2021 14:06