himabk

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Meir informasjon

Sjå min engelske nettside

 

Publikasjonar

  • Cinacchi, Giorgio; Ferrarini, Alberta; Giacometti, Achille & Kolli, Hima Bindu (2017). Cholesteric and screw-like nematic phases in systems of helical particles. Journal of Chemical Physics.  ISSN 0021-9606.  147(22) . doi: 10.1063/1.4996610

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 5. okt. 2015 10:32 - Sist endra 7. okt. 2015 09:28