Kristian Blindheim Lausund

Bilde av Kristian Blindheim Lausund
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglig interesse

Mitt Ph.D. prosjekt er tilknyttet endringsmiljøet DIATECH, og dreier seg om å utvikle filtre for analyse av blodprøver. Min oppgave er å lage og karakterisere porøse materialer som kan være egnet for slike filtre og deretter lage og teste disse filtrene. Jeg jobber blant annet med å lage tynne filmer av organisk-uorganisk hybridmaterialer ved hjelp av teknikken "atomic layer deposition" (ALD) for så å forsøke å gjøre disse porøse slik at de er egnet for bruk som filtre.

I tillegg til dette er jeg operatør av det nye høyoppløsnings elektronmikroskopet (HR-SEM) på kjemisk institutt.

Undervisning

Jeg er labveileder i KJM1120 uorganisk kjemi og kollokvielærer i MENA3300 Nanoteknologi

Bakgrunn

Jeg har tatt min mastergrad gjennom MENA-programmet ved UiO, og skrev selve masteroppgaven ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) (fullført våren 2014)

Publikasjoner

 • Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2017). All-gas-phase synthesis of amino-functionalized UiO-66 thin films. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(48), s 16983- 16992 . doi: 10.1039/c7dt03518g
 • Skjærvø, Øystein; Brandtzaeg, Ole Kristian; Lausund, Kristian Blindheim; Pabst, Oliver; Martinsen, Ørjan Grøttem; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2017). Exploring bioimpendance instrumentation for the characterization of open tubular liquid chromatography columns. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1534, s 195- 200 . doi: 10.1016/j.chroma.2017.12.060
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2016). All-gas-phase synthesis of UiO-66 through modulated atomic layer deposition. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  7 . doi: 10.1038/ncomms13578
 • Lausund, Kristian Blindheim; Johnsen, Bernt Brønmo; Rahbek, Dennis Bo & Hansen, Finn Knut (2015). Surface treatment of alumina ceramic for improved adhesion to a glass fibre-reinforced polyester composite. International Journal of Adhesion and Adhesives.  ISSN 0143-7496.  63, s 34- 45 . doi: 10.1016/j.ijadhadh.2015.07.015

Se alle arbeider i Cristin

 • Chavan, Sachin Maruti; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; de Koning, Martijn; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2019). Towards adsorptive and catalytically active materials using an all-gas-phase UiO-66-NH2 synthesis approach.
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2017). Crystallization of hybrid films to form the metal-organic framework UiO-66.
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2016). Atomic Layer Deposition of the Metal Organic Framework UiO-66.
 • Johnsen, Bernt Brønmo; Lausund, Kristian Blindheim; Rahbek, Dennis Bo & Hansen, Finn Knut (2015). Adhesion between alumina ceramic and glass fibre-reinforced polyester composite in hybrid armour systems.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Deposition of organic-inorganic hybrid films of Zr-1,4-BDC by ALD.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for Blood Sample Analysis.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for blood sample analysis.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Porous inorganic-organic hybrid materials by ALD.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. juli 2015 14:36 - Sist endret 20. sep. 2017 11:57