Forskningssamarbeid

Publisert 10. mars 2011 10:13

SINCIERE er en åpen samarbeidsplattform mellom CAS / RCEES og CIENS / UiO for å fremme tverrfaglig og dermed policyrelevant miljøforskningssarbeid med Kina.

Vår offisielle hjemmeside ligger hos CAS  (sinciere.rcees.ac.cn)