English version of this page

SINCIERE - Kinesisk-Norsk senter for Tverrfaglig Miljøforskning

SINCIERE er en åpen samarbeidsplattform mellom CAS / RCEES og CIENS / UiO for å fremme tverrfaglig og dermed policyrelevant miljøforskningssarbeid med Kina.

Vår offisielle hjemmeside ligger hos CAS  (sinciere.rcees.ac.cn)

Om Senteret

Drivkraften for dette senteret er å generere kunnskapen som gjør kinesiske beslutningstakere istand til å etablere effektive miljøtiltak og derved sikre oss en bærekraftig utvikling.

Miljøendringer må analyseres i sammenheng med den sosiale, politiske og økonomiske settingen av det moderne Kina. For å få til dette må vi ha integrerte studier av hvordan forurensning, klimaendringer, og mangelfull ressursforvaltning påvirker miljøet og mennesker.

Mål

Vår SINCIERE Visjon:

  • Å fungere som en katalysator og tilrettelegger for samarbeid mellom Kina og Norge innen miljøforskningen.
  • Å Tilrettelegge for tverrfaglig og policy relevant forskning og fungere som en node for et bredt nettverk av tilknyttede institusjoner.

Bakgrunn

Medlem på norsk side er UiO og CIENS: NIVA, CICERO, NILU, NIBR, NVE, TØI, NINA, UiO-Geo.
Assosierte medlemmer er NMBU, Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, FNI.
På kinesisk side er RCEES medlem. Assosierte medlemmer er alle partnere til de norske medlemmene og kommer fra CAS (RCEES, GYIG, IGSNRR), CAF (SFA), CASS, universitetene (landbruk, Nanjing, Peking, Renmin, Tsinghua, og Wuhan) og SEPA (CRAES).

Vi har et kontor og en stab bestående av en kinesiske og en norsk direktør og en administrativ/vitenskapelig koordinator.

Kontakt

Administrativ koordinator:

Kari Kveseth

Publisert 10. mars 2011 10:13 - Sist endret 11. des. 2020 10:43