Rolf David Vogt

Professor - Miljøvitenskap
Bilde av Rolf David Vogt
English version of this page
Telefon +47 22855696
Mobiltelefon +47 90615415
Rom V124
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Kjemisk institutt

Faglige interesser

Vår miljøforskning er tverrfaglig, der vi bruker vår kjemikunnskap, kjemiske analyseverktøy og statistikk sammen med modellering/simulering for, i samarbeid med andre naturvitere og samfunnsvitere, å generere kunnskap for en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Det vi gjør er å studere de hydro-biogeokjemiske prosessene som styrer utvasking og transport av kjemiske stoffer fra jord til ferskvann.

Mer konkret forsker vi på effekter av klimaendringer på vannkvalitet,rollen til naturlig løst organisk materiale (humus), overgjødsling (eutrofiering), og fraksjonering/spesiering av tungmetaller (spesielt Hg) for å forstå deres transport og mobilitet fra jord til vann. Studiene foregår i stor grad i Kina, sentral Asia, Øst Europa og Afrika.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg har tidligere forsket mye på effekter av langtransporterte forurensinger og sur nedbør i Norge, Kina og Polen, og da spesielt på tungmetaller og utvaskning og transport av aluminium. Allerede på slutten av 1980 tallet begynte vi å studere miljøproblemene i Kina og i Polen.

Verv

Samarbeid

Innen Gruppen for Miljøkjemi har vi daglig samarbeid med kjemisk analytikere og kobler på den måten høy kompetanse innen analytisk kjemi med analytiske utfordringer innen konkrete miljøfaglige problemstillinger. Vår tverrfaglige forskning foregår i samarbeid med kolleger ved Institutt for Geofag og Biovitenskaplige institutt gjennom CBA, med alle Miljøforskningsinstituttene på CIENS, og da spesielt NIVA og NIBR og forskningsmiljøet på Ås (NMBU-IPM, Skog og Landskap, NIBIO etc.). I Kina har vi et nært samarbeid med bl.a. det Kinesiske Vitenskaps Akademi (CAS) og deres forskningsinstitutter, spesielt Research Centre for Eco-Environmental Sciences (RCEES), samt Tsignhua, Nankai Universitet og China Agricultural University  

Utvalgte linker til samarbeid
UiOUiO:Institutt for Geofag, UiO: Institutt for biovitenskapUiO: Tema KinaUiO: Tema Miljø
CIENS: NIVA, NIBRNILUNINACICERO
Ås: NMBU,  NIBIO
Kina: SINCIEREKinesiske Vitenskaps Akademi (CAS)RCEES

Emneord: Biogeokjemi, Humus, DOM, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller
Publisert 30. nov. 2010 11:16 - Sist endret 20. nov. 2019 19:13