Rolf David Vogt

Professor - Miljøvitenskap
Bilde av Rolf David Vogt
English version of this page
Telefon +47 22855696
Mobiltelefon +47 90615415
Rom V124
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Vår miljøforskning er tverrfaglig, der vi bruker vår kjemikunnskap, kjemiske analyseverktøy og statistikk sammen med modellering/simulering for, i samarbeid med andre naturvitere og samfunnsvitere, å generere kunnskap for en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Det vi gjør er å studere de hydro-biogeokjemiske prosessene som styrer utvasking og transport av kjemiske stoffer fra jord til ferskvann.

Mer konkret forsker vi på effekter av klimaendringer på vannkvalitet,rollen til naturlig løst organisk materiale (humus), overgjødsling (eutrofiering), og fraksjonering/spesiering av tungmetaller (spesielt Hg) for å forstå deres transport og mobilitet fra jord til vann. Studiene foregår i stor grad i Kina, sentral Asia, Øst Europa og Afrika.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg har tidligere forsket mye på effekter av langtransporterte forurensinger og sur nedbør i Norge, Kina og Polen, og da spesielt på tungmetaller og utvaskning og transport av aluminium. Allerede på slutten av 1980 tallet begynte vi å studere miljøproblemene i Kina og i Polen.

Verv

Samarbeid

Innen Gruppen for Miljøkjemi har vi daglig samarbeid med kjemisk analytikere og kobler på den måten høy kompetanse innen analytisk kjemi med analytiske utfordringer innen konkrete miljøfaglige problemstillinger. Vår tverrfaglige forskning foregår i samarbeid med kolleger ved Institutt for Geofag og Biovitenskaplige institutt gjennom CBA, med alle Miljøforskningsinstituttene på CIENS, og da spesielt NIVA og NIBR og forskningsmiljøet på Ås (NMBU-IPM, Skog og Landskap, NIBIO etc.). I Kina har vi et nært samarbeid med bl.a. det Kinesiske Vitenskaps Akademi (CAS) og deres forskningsinstitutter, spesielt Research Centre for Eco-Environmental Sciences (RCEES), samt Tsignhua, Nankai Universitet og China Agricultural University  

Utvalgte linker til samarbeid
UiOUiO:Institutt for Geofag, UiO: Institutt for biovitenskapUiO: Tema KinaUiO: Tema Miljø
CIENS: NIVA, NIBRNILUNINACICERO
Ås: NMBU,  NIBIO
Kina: SINCIEREKinesiske Vitenskaps Akademi (CAS)RCEES

Emneord: Biogeokjemi, Humus, DOM, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller

Publikasjoner

 • Li, Xue; Han, Xiaoxin; Vogt, Rolf David; Zhou, Jiaying; Zheng, Boyang; Song, Yutong & Lu, Xueqiang (2021). Distributions, temporal trends and ecological risks of polyethylene terephthalate (PET) and di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in sediments of Jiaozhou Bay, China. Marine Pollution Bulletin.  ISSN 0025-326X.  165(112176) . doi: 10.1016/j.marpolbul.2021.112176
 • Nematollahi, Mohammad Javad; Keshavarzi, Behnam; Moore, Farid; Vogt, Rolf David & Saravi, Hassan Nasrollahzadeh (2021). Trace elements in the shoreline and seabed sediments of the southern Caspian Sea: investigation of contamination level, distribution, ecological and human health risks, and elemental partition coefficient. Environmental science and pollution research international.  ISSN 0944-1344. . doi: 10.1007/s11356-021-14678-9
 • Zhou, Bin; Fu, Xujin; Wu, Benjun; He, Jia; Vogt, Rolf David; Yu, Dan; Yue, Fu-Jun & Chai, Man (2021). Phosphorus Release from Sediments in a Raw Water Reservoir with Reduced Allochthonous Input. Water.  ISSN 2073-4441.  13 . doi: 10.3390/w13141983
 • Li, Chengtao; Cui, Qian; Zhang, Min; Vogt, Rolf David & Lu, Xueqiang (2020). A commonly available and easily assembled device for extraction of bio/non-degradable microplastics from soil by flotation in NaBr solution. Science of the Total Environment.  ISSN 0048-9697.  759 . doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143482
 • Li, Jinxing; Song, Yuchao; Vogt, Rolf David; Liu, Yuankun; Luo, Jipeng & Li, Tingqiang (2020). Bioavailability and cytotoxicity of Cerium- (IV), Copper- (II), and Zinc oxide nanoparticles to human intestinal and liver cells through food. Science of the Total Environment.  ISSN 0048-9697.  702 . doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134700
 • Nematollahi, Mohammad Javad; Moore, Farid; Keshavarzi, Behnam; Vogt, Rolf David; Saravi, Hassan Nasrollahzadeh & Busquetsf, Rosa (2020). Microplastic particles in shoreline sediments of the Southern Caspian Sea - Frequency, distribution, characteristics, and chemical composition. Ecotoxicology and Environmental Safety.  ISSN 0147-6513.  206 . doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.111137
 • Zhang, Xinmu; Guo, Jingheng; Vogt, Rolf David; Mulder, Jan; Wang, Yajing; Qian, Cheng; Wang, Jingguo & Zhang, Xiaoshan (2020). Soil acidification as an additional driver to organic carbon accumulation in major Chinese croplands. Geoderma.  ISSN 0016-7061.  366 . doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114234 Vis sammendrag
 • Engebretsen, Alexander Melvold; Vogt, Rolf David & Bechmann, Marianne (2019). SWAT model uncertainties and cumulative probability for decreased phosphorus loading by agricultural Best Management Practices. CATENA.  ISSN 0341-8162.  175, s 154- 166 . doi: 10.1016/j.catena.2018.12.004 Vis sammendrag
 • Han, Xiaoxin; Lu, Xueqiang & Vogt, Rolf David (2019). An optimized density-based approch for extracting microplastic from soil and sediment samples. Environmental Pollution (1987).  ISSN 0269-7491.  254, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.envpol.2019.113009
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Vogt, Rolf David & Allison, Steven D. (2018). Growth response of environmental bacteria under exposure to nitramines from CO2-capture. International Journal of Greenhouse Gas Control.  ISSN 1750-5836.  79, s 248- 251 . doi: 10.1016/j.ijggc.2018.11.003
 • Orderud, Geir; Vogt, Rolf David; Tan, Hongze & Luo, Jing (2018). Interdisciplinary research and transdisciplinary processes for environmental management under different socio-natural conditions. International Journal of Environmental Studies.  ISSN 0020-7233.  75(5), s 827- 846 . doi: 10.1080/00207233.2017.1406730 Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Breedveld, Gijs D.; Foseid, Lena & Vogt, Rolf David (2017). Soil sorption of two nitramines derived from amine-based CO2 capture. Environmental Science: Processes & Impacts.  ISSN 2050-7887.  19(6), s 812- 821 . doi: 10.1039/c7em00131b Vis sammendrag
 • Orderud, Geir; Vogt, Rolf David; Andersen, Tom & Luo, Jing (2017). 解释和理解中国农业中的环保行动* —— 以天津市于桥水库为例 Explaining and understanding environmental actions in Chinese agriculture – the case of Yuqiao watershed of Tianjin Municipality. International Social Science Journal (Chinese Edition).  ISSN 1002-4913.  34(1), s 131- 151 . doi: 10.1080/13504509.2015.1088484
 • Orderud, Geir; Vogt, Rolf David; Tan, Hongze & Luo, Jing (2017). The Role of Information and Knowledge in Achieving Environmentally Sound Farming: A Chinese Case. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies.  ISSN 2345-7481.  5(2) . doi: 10.1142/S2345748117500117 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Su, Ming; Jia, Dongmin; Yu, Jianwei; Vogt, Rolf David; Wang, Jingshi; An, Wei & Yang, Min (2017). Reducing production of taste and odor by deep-living cyanobacteria in drinking water reservoirs by regulation of water level. Science of the Total Environment.  ISSN 0048-9697.  574, s 1477- 1483 . doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.134
 • Wang, Yajing; Guo, Jingheng; Vogt, Rolf David; Mulder, Jan; Wang, Jingguo & Zhang, Xiaoshan (2017). Soil pH as the chief modifier for regional nitrous oxide emissions: New evidence and implications for global estimates and mitigation. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  24(2), s e617- e626 . doi: 10.1111/gcb.13966 Vis sammendrag
 • Zhao, Wenxi; Li, Yanying; Jiao, Yongjie; Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Liu, Honglei; Ji, Min; Ma, Zhe; Li, Anding; Zhou, Beihai & Xu, Yaping (2017). Spatial and temporal variations in environmental variables in relation to phytoplankton community structure in a eutrophic river reservoir. Water.  ISSN 2073-4441.  9:754(10), s 1- 15 . doi: 10.3390/w9100754 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lü, Changwei; He, Jiang; Zuo, Le; Vogt, Rolf David; Zhu, Liang; Zhou, Bin; Mohr, Christian Wilhelm; Guan, Rui; Wang, Weiying & Yan, Daohao (2016). Processes and their explanatory factors governing distribution of organic phosphorous pools in lake sediments. Chemosphere.  ISSN 0045-6535.  145, s 125- 134 . doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.11.038
 • Barton, David N; Andersen, Tom; Bergland, Olvar; Engebretsen, Alexander; Moe, S. Jannicke; Orderud, Geir I; Tominaga, Koji; Romstad, Eirik & Vogt, Rolf D (2016). Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network, In Zachary P. Neal (ed.),  The Routledge Handbook of Applied System Science.  Routledge.  ISBN 978-0415843324.  14.  s 297 - 320 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lu, Changwei; Wang, Bing; He, Jiang; Vogt, Rolf David; Zhou, Bin; Guan, Rui; Zuo, Le; Wang, Weiying; Xie, Zhilei; Wang, Jinghua & Yan, Daohao (2016). Responses of Organic Phosphorus Fractionation to Environmental Conditions and Lake Evolution. Environmental Science and Technology.  ISSN 0013-936X.  50(10), s 5007- 5016 . doi: 10.1021/acs.est.5b05057
 • Orderud, Geir & Vogt, Rolf David (2016). Environmental values and attitudes among farmers in China – a case study in the watershed of Yuqiao reservoir of Tianjin Municipality, China. International Journal of Environmental Studies.  ISSN 0020-7233.  73(6), s 917- 938 . doi: 10.1080/00207233.2016.1220699 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fikstvedt, Daniel & Vogt, Rolf David (2021). Effect of drivers in context of catchment characteristics on changes in DOM concentrations.
 • Jahr, Silje Strøm & Vogt, Rolf David (2021). A Study of Methane Emissions from Lakes in The 100 Lakes Survey.
 • Vogt, Rolf David (2021). Biogeochemistry of the Dissolved Natural Organic Matter in the Anthropocene.
 • Vogt, Rolf David & Guro, Tarjem (2021, 12. mars). Abels Tårn - Forgård - Metallplantasjer. [Radio].  NRK P2.
 • Crapart, Camille Marie; Færgestad, Eline Mosleth; Andersen, Tom; Gundersen, Cathrine Brecke & Vogt, Rolf David (2020). Biodegradability of DNOM: Characterization and governing factors.
 • Crapart, Camille Marie; Færgestad, Eline Mosleth; Håland, Alexander; Gundersen, Cathrine Brecke & Vogt, Rolf David (2020). Biodegradability of DNOM. Protocols.io.  ISSN 2473-1838. . doi: 10.17504/protocols.io.biyykfxw
 • Hassan, Shaista & Vogt, Rolf David (2020). The Role of Iron Enrichment of DNOM in the Brownification of Lake waters.
 • Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Nipen, Maja & Vogt, Rolf David (2020). Spatial trends of heavy metals in soil from a tropic region.
 • Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Vogt, Rolf David; Nipen, Maja & Breivik, Knut (2020). Studying spatial trends of heavy metals in soil from a tropical region.
 • Nematollahi, Mohammad Javad; Moore, Farid; Keshavarzi, Behnam; Vogt, Rolf David & Saravi, Hassan Nasrollahzadeh (2020). Microplastic particles in shoreline sediments of the Southern Caspian Sea.
 • Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Borgå, Katrine; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Mmochi, Aviti John; Mwakalapa, Eliezer Brown; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David & Breivik, Knut (2020). Spatial trends of chlorinated paraffins and dechloranes in soil and air from Tanzania.
 • Vogt, Rolf David & Crapart, Camille Marie (2020). Pressures governing dissolved natural organic matter.
 • Vogt, Rolf David & Torgersen, Eivind (2020, 23. oktober). Mol – en måleenhet til glede og frustrasjon. [Internett].  Titan.
 • Vogt, Rolf David & Torgersen, Eivind (2020, 15. september). Slik vil miljøkjemikerne bidra til en bedre verden. [Internett].  Titan.
 • Zhang, Xinmu; Guo, Jingheng; Vogt, Rolf David; Mulder, Jan & Wang, Jingguo (2020). Response to the comments from Kuzyakov et al: Acidification-induced increase in soil organic carbon: statistical rationale, biogeochemical mechanisms and agro-environmental consequences. Geoderma.  ISSN 0016-7061.  384 . doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114807
 • Crapart, Camille Marie; Allesson, Lina; Håland, Alexander; Gundersen, Cathrine Brecke & Vogt, Rolf David (2019). Assessing biodegradability of DNOM via incubation experiments - Influence of nutrients concentrations.
 • de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Krzeminski, Pawel & Vogt, Rolf David (2019). Long-term Mercury records in a boreal lake: lake Processing and the role of organic matter.
 • Færgestad, Eline Mosleth & Vogt, Rolf David (2019). Biodegradability and spectroscopic properties of DNOM affected by mercury transport and uptake. Vis sammendrag
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Krzeminski, Pawel; Martinez-Frances, Elena; Ong, Stevenson Harvey Lee; Færgestad, Eline Mosleth; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Vogt, Rolf David & de Wit, Heleen (2019). In-Lake Processing Influences DOM Biodegradability and Hg-cycling.
 • Lu, Xueqiang; Vogt, Rolf David; Li, Haixiao; Han, Suqin; Mo, Xunqiang; Zhang, Yufen; Ullah, Sami; Chen, Chen; Han, Xiaoxin; Li, Hongyuan & Seip, Hans Martin (2019). China’s ineffective plastic solution to haze. Science.  ISSN 0036-8075.  364(6446), s 1145- 1145 . doi: 10.1126/science.aax5674
 • Nipen, Maja; Borgå, Katrine; Christensen, Guttorm; Haarr, Ane; Mmochi, Aviti John; Mwakalapa, Eliezer Brown; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David & Breivik, Knut (2019). Pollution from electronic waste in the physical environment.
 • Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Borgå, Katrine; Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer Brown; Schlabach, Martin; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Mmochi, Aviti John & Breivik, Knut (2019). Spatial and temporal trends in e-waste related organic pollutants in a developing economy - A pilot study.
 • Vogt, Rolf David (2019). Aqueous, organic or particle bound Heavy metals - Biogeochemical effect on mobility, transport, fate and effect.
 • Vogt, Rolf David (2019). Biogeochemistry - The tool to understand effects of a changing environment on environmental players.
 • Vogt, Rolf David (2019). Biogeokjemiske prosesser i et miljø i endring.
 • Vogt, Rolf David (2019). Climate change and DNOM in aquatic environment - The biogeochemistry of Dissolved Natural Organic Matter.
 • Vogt, Rolf David (2019). Effects of a changing environment on environmental players - The biogeochemistry of Dissolved Natural Organic Matter (DNOM).
 • Vogt, Rolf David (2019). Får vi brunere vann i fremtiden?.
 • Vogt, Rolf David (2019). Karbon.
 • Vogt, Rolf David (2019). Plast i havet og miljøgifter - Er det nå egentlig så nøye om vi får i oss litt mikroplast.
 • de Wit, Heleen; Couture, Raoul-Marie; Futter, Martin N; Vogt, Rolf David; Krzeminski, Pawel Konrad; Francés, Elena Martínez; Ong, Stevenson Harvey Lee & Jackson-Blake, Leah Amber (2018). Climate-driven changes in removal of DOC in a small boreal lake: a 30-year time series.
 • Eikebrokk, Bjørnar; Furuberg, Kjetil; Haaland, Ståle Leif; Jarvis, Peter; Riise, Gunnhild; Vogt, Rolf David & Zahlsen, Kolbjørn (2018). NOMiNOR: Natural Organic Matter in drinking waters within the Nordic Region. Norsk Vann Rapport. 231.
 • Eikebrokk, Bjørnar; Furuberg, Kjetil; Haaland, Ståle Leif; Zahlsen, Kolbjørn & Vogt, Rolf David (2018). NOMiNOR: Naturlig Organisk Materiale i Nordiske drikkevann. Norsk Vann Rapport. 230.
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Vogt, Rolf David; Lundanes, Elsa; Andersen, Tom & Breedveld, Gijs D. (2018). Environmental Fate and Determination of Nitramines Formed from Amine-based CO2 Capture.
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Vogt, Rolf David; Lundanes, Elsa; Breedvelt, Gijs & Andersen, Tom (2018). Environmental Fate of Nitramines Formed During Amine Based Post-Combustion CO2 Capture.
 • Haaland, Ståle Leif; Eikebrokk, Bjørnar; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2018). Climate driven NOM development - Future browning of Western Scotland raw waters.
 • Haaland, Ståle Leif; Eikebrokk, Bjørnar; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2018). Climate driven NOM development - Future browning of Western Scotland raw waters.
 • Haugnes, Gunhild M.; Tallaksen, Lena M.; Vogt, Rolf David; Storelvmo, Trude; Hessen, Dag Olav; Stordal, Frode; Lefevre, Sjannie; Kääb, Andreas & Uggerud, Einar (2018, 27. august). Klimaforskerne tar temperaturen på tropesommeren. [Tidsskrift].  Titan.uio.no.
 • Hessen, Dag Olav; Stordal, Frode & Vogt, Rolf David (2018). Vi må forstå hvorfor to graders temperaturøkning er farlig. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Holm, Kirsten Marie & Vogt, Rolf David (ed.) (2018). Investigation of Absorbent Material for Dissolved Natural Organic Matter and Improvement of Biodegradation Studies for Dissolved Natural Organic Matter Characterization. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holm, Kirstin Marie; Vogt, Rolf David; Håland, Alexander & Rajakumar, Janaki (2018). Biodegradability of Dissolved Natural Organic Matter.
 • Mohr, Christian Wilhelm; Vogt, Rolf David; Wibetoe, Grethe & Andersen, Tom (2018). Rollen til Naturlig organisk materiale og fosfor i et miljø i endring.
 • Rajakumar, Janaki; Vogt, Rolf David & Andersen, Tom (2018). Effect of Photo-Oxidation on Size, Structure and Biodegradability of Dissolved Natural Organic Matter.
 • Smedsrud, Morten Skipenes; Hessen, Dag Olav & Vogt, Rolf David (2018, 30. mai). Svekket livsgrunnlag for fossekall og røye. [Fagblad].  Apollon.
 • Vogt, Rolf David (2018). Biogeokjemiske prosesser i et miljø i endring.
 • Vogt, Rolf David (2018). Fate and ecotoxicity of selected CCS relevant nitramines in terrestrial environment.
 • Vogt, Rolf David (2018). Interdisciplinary SinoNorwegian research cooperation through 30 years.
 • Vogt, Rolf David (2018). Unødvendig mye frykt og forvirring om mikroplast. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Vogt, Rolf David; Haaland, Ståle Leif; Riise, Gunnhild; Bozhko, Ksenia & Eikebrokk, Bjørnar (2018). Causes for increase in Dissolved Natural Organic Matter and changes in its quality.
 • Vogt, Rolf David; Holm, Kirsten Marie & Håland, Alexander (2018). WP2 - Novel DNOM characterization of Biodegradation.
 • Vogt, Rolf David; Mohr, Christian Wilhelm; Rajakumar, Janaki & Gao, Pingchuan (2018). Effekter av miljøendringer på mengden løst naturlig organisk materiale, og dermed forsor, i vassdrag.
 • Vogt, Rolf David & Ong, Stevenson Harvey Lee (2018). Biodegradability and Mercury Fractions in Dissolved Natural Organic Matter Size Fractions.
 • Vogt, Rolf David; Rajakumar, Janaki & Mosleth, Eline Færgestad (2018). Effect of photo-oxidation on dissolved Natural matter.
 • Vogt, Rolf David & Veberg, Anders (2018, 10. februar). Når fettet likevel tetter kloakkrørene – kan det brukes til kunst?.  Aftenposten.
 • Vogt, Rolf David; Zhu, Liang & Nielsen, Claus Jørgen (2018). Air pollution in big cities: New challenges from Carbon Capture.
 • de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Krzeminski, Pawel Konrad; Lund, Espen; Martinez-Frances, Elena; Ong, Stevenson Harvey Lee & Vogt, Rolf David (2017). The Role of DOM in Catchment and Lake Mercury Cycling in a Boreal lake catchment.
 • de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg & Vogt, Rolf David (2017). The role of DOM in catchment and lake mercury cycling in a boreal lake catchment.
 • Francés, Elena Martínez & Vogt, Rolf David (2017). Biodegradability and Spectroscopic Properties of Dissolved Natural Organic Matter Fractions Linked to Hg and MeHg Transport and Uptake.
 • Kallenborn, Roland; Sydnes, Leiv K.; Vogt, Rolf David & Borgå, Katrine (2017). Kan vi få en fremtid uten forurensning fra kjemikalier?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Martínez, Elena; Vogt, Rolf David & de Wit, Heleen (2017). Biodegradability and Spectroscopic Properties of Dissolved Natural Organic Matter Fractions Linked to Hg and MeHg Transport and Uptake.
 • Mohr, Christian Wilhelm; Vogt, Rolf David; Andersen, Tom & Wibetoe, Grethe (2017). The Role of Natural Organic Matter and Phosphorus in a Changing Environment.
 • Vogt, Rolf David (2017). Biogeochemistry in the Anthropocene - changes in the environmental pressures causes societal challanges.
 • Vogt, Rolf David (2017). Effekter av miljøendringer på transport av fosforfraksjoner – Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer.
 • Vogt, Rolf David (2017). Nedgang i sur nedbør fører til økt vannforurensning.
 • Vogt, Rolf David & Håland, Alexander (2017). Characteristics and Bioavailability of Dissolved Natural Organic Matter in a Boreal Stream during Storm Flow.
 • Vogt, Rolf David; Håland, Alexander; Mohr, Christian Wilhelm & Gebreslasse, Yemane Kidanu (2017). Biodegradation.
 • Vogt, Rolf David; Reiersen, Lars-Otto & Jemterud, Torkild (2017, 29. juni). Miljøgifter i Arktis. [Radio].  EKKO.
 • Lu, Xueqiang; Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin; Xin, Zhiwei & Ekengren, Östen (2016). Rethinking China’s water policy: the worst water quality despite the most stringent standards. Water international.  ISSN 0250-8060.  41(7), s 1044- 1048 . doi: 10.1080/02508060.2016.1219188
 • Barton, David Nicholas; Andersen, Tom; Bergland, Olvar; Engebretsen, Alexander Melvold; Moe, S. Jannicke; Orderud, Geir; Tominaga, Koji; Romstad, Eirik & Vogt, Rolf David (2016). Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network, In Zachary P. Neal (ed.),  Handbook of Applied System Science.  Routledge.  ISBN 978-0-415-84332-4.  Part II: Environment and Sustainability.
 • Haaland, Ståle; Eikebrokk, Bjørnar; Kitterød, Nils-Otto; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2016). GIS in NOM modelling, with examples from a small lake in Norway. NOMiNOR project.
 • Haaland, Ståle; Eikebrokk, Bjørnar; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2016). GIS approach in forecasting NOM in lakes. NOMiNOR project.
 • Haaland, Ståle; Eikebrokk, Bjørnar; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2016). The NOMiNOR project – future natural organic matter (NOM) concentrations in Northern raw water sources.
 • Mulder, Jan; Zhu, Jing; Dörsch, Peter; Yu, Longfei; Zhang, Xiaoshan; Wang, Zhangwei; Duan, Lei; Wang, Yanhui; Vogt, Rolf David; Larssen, Thorjørn & Stolte, Jannes (2016). N saturation, denitrification and N2O emission in subtropical forest, S. China.
 • Røsjø, Bjarne & Vogt, Rolf David (2016, 23. februar). Renere nedbør gjorde innsjøen mer forurenset. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne & Vogt, Rolf David (2016, 10. februar). Sur nedbør beskyttet mot giftig kvikksølv. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 19. februar). Kineserne er fortsatt sinte over nobelprisen. [Internett].  titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 22. januar). Kinesiske miljøforskere beskylder Norge for dobbeltmoral. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Shafia, Iftekhar & Vogt, Rolf David (2016). Factors explaining the effect of photo-oxidation of DNOM.
 • Vogt, Rolf David (2016). Andre Forurensninger, I: Norges Forskningsråd (red.),  Synteserapport Norsk miljøforskning mot 2015.  Norges Forskningsråd.  Andre Forurensninger.  s 58 - 60

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. nov. 2010 11:16 - Sist endret 20. nov. 2019 19:13