sigurdoi

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Jeg er forsker i seksjon for katalyse der jeg for tiden jobber med ulike materialer for katalytisk konvertering av CO2 til nyttige stoffer. Jeg har bakgrunn fra uorganisk strukturkjemi med særlig vekt på syntese av nye porøse materialer (zeolitter, metall-organiske gitterstrukturer) og karakterisering av disse ved hjelp av røntgendiffraksjon. Porøse materialer er interessante fordi de har mange bruksområder, blant annet innenfor katalyse, sensorikk og separasjon av stoffer, i alt fra petrokjemisk industri til livsvitenskap.

Fra og med høsten 2020 underviser jeg KJM1101 - generell kjemi. 

Emneord: SMN, KJM1101, Katalyse
Publisert 29. jan. 2014 12:52 - Sist endret 23. aug. 2021 16:38

Forskergrupper