Stein Kolboe

Professor emeritus - Kjemisk institutt
Bilde av Stein Kolboe
English version of this page
Telefon +47 22855377
Rom ØU 53
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO

Publikasjoner

 • Kolboe, Stein (2014). Proton affinity calculations with high level methods. Journal of Chemical Theory and Computation.  ISSN 1549-9618.  10(8), s 3123- 3128 . doi: 10.1021/ct500315c
 • Kolboe, Stein (2012). Computational Study of Isopropylbenzenium Ions. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  116(14), s 3710- 3716 . doi: 10.1021/jp211731j
 • Kolboe, Stein (2011). A Computational Study of tert-Butylbenzenium Ions. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  115(14), s 3106- 3115 . doi: 10.1021/jp110283t
 • Bjørgen, Morten; Akyalcin, Sema; Olsbye, Unni; Benard, Sandrine; Kolboe, Stein & Svelle, Stian (2010). Methanol to hydrocarbons over large cavity zeolites: Toward a unified description of catalyst deactivation and the reaction mechanism. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  275(1), s 170- 180 . doi: 10.1016/j.jcat.2010.08.001
 • Kolboe, Stein; Svelle, Stian & Arstad, Bjørnar (2009). Theoretical Study of Ethylbenzenium Ions: The Mechanism for Splitting Off Ethene, and the Formation of a pi Complex of Ethene and the Benzenium Ion. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  113(5), s 917- 923 . doi: 10.1021/jp8070234
 • Bjørgen, Morten; Svelle, Stian; Joensen, F; Nerlov, J; Kolboe, Stein; Bonino, F; Palumbo, L; Bordiga, S & Olsbye, Unni (2007). Conversion of methanol to hydrocarbons over zeolite H-ZSM-5: On the origin of the olefinic species. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  249, s 195- 207 . doi: 10.1016/j.jcat.2007.04.006
 • Arstad, Bjørnar; Kolboe, Stein & Swang, O (2006). Theoretical study of carbon atom scrambling in benzenium ions with ethyl or isopropyl groups. Journal of Physical Organic Chemistry.  ISSN 0894-3230.  19
 • Svelle, Stian; Aravinthan, Sharmala; Bjørgen, Morten; Lillerud, Karl Petter; Kolboe, Stein; Dahl, IM & Olsbye, Unni (2006). The methyl halide to hydrocarbon reaction over H-SAPO-34. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  241, s 243- 254
 • Svelle, Stian; Bjørgen, Morten; Kolboe, Stein; Kuck, D; Letzel, M; Olsbye, Unni; Sekiguchi, Osamu & Uggerud, Einar (2006). Intermediates in the methanol-to-hydrocarbons (MTH) reaction: a gas phase study of the unimolecular reactivity of multiply methylated benzenium cations. Catalysis Letters.  ISSN 1011-372X.  109
 • Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Kolboe, Stein & Bjorgen, M (2006). Diphenylmethane-mediated transmethylation of methylbenzenes over H-zeolites. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  128
 • Bjørgen, Morten; Arstad, Bjørnar; Bonino, F; Kolboe, Stein; Lillerud, Karl Petter; Zecchina, A & Bordiga, S (2005). Persistent methylbenzenium ions in protonated zeolites: The required proton affinity of the guest hydrocarbon. ChemPhysChem.  ISSN 1439-4235.  6
 • Olsbye, Unni; Bjørgen, Morten; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter & Kolboe, Stein (2005). Mechanistic Insight into the Methanol-to-Hydrocarbons Reaction. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  106, s 108- 111
 • Svelle, Stian; Kolboe, Stein; Swang, O & Olsbye, Unni (2005). Methylation of alkenes and methylbenzenes by dimethyl ether or methanol on acidic zeolites. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  109, s 12874- 12878
 • Svelle, Stian; Rønning, Per Ola; Ronning, PO; Olsbye, Unni & Kolboe, Stein (2005). Kinetic studies of zeolite-catalyzed methylation reactions. Part 2. Co-reaction of [C-12]propene or [C-12]n-butene and [C-13]methanol. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  234
 • Arstad, Bjørnar; Kolboe, Stein & Swang, O (2004). Theoretical investigation of arene alkylation by ethene and propene over acidic zeolites. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  108, s 2300- 2308
 • Bjørgen, Morten; Olsbye, Unni; Petersen, Dirk & Kolboe, Stein (2004). The methanol-to-hydrocarbons reaction: insight into the reaction mechanism from [C-12]benzene and [C-13]methanol coreactions over zeolite H-beta. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  221, s 1- 10
 • Bjørgen, Morten; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Kolboe, Stein (2004). Conversion of methanol to hydrocarbons: the reactions of the heptamethylbenzenium cation over zeolite H-beta. Catalysis Letters.  ISSN 1011-372X.  93, s 37- 40 . doi: CAPLUS
 • Svelle, Stian; Kolboe, Stein & Swang, Ole (2004). Theoretical investigation of the dimerization of linear alkenes catalyzed by acidic zeolites. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  108, s 2953- 2962
 • Svelle, Stian; Rønning, Per Ola & Kolboe, Stein (2004). Kinetic studies of zeolite-catalyzed methylation reactions. 1. Coreaction of [12C]ethene and [13C)methanol. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  224, s 115- 123
 • Bjørgen, Morten; Bonino, F.; Kolboe, Stein; Lillerud, Karl Petter; Zecchina, A. & Bordiga, S. (2003). Spectroscopic evidence for a persistent benzenium cation in zeolite H-beta. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  125, s 15863- 15868
 • Mikkelsen, Øyvind; Rønning, Per Ola & Kolboe, Stein (2000). Use of isotopic labelling for mechanistic studies of the methanol to hydrocarbons reaction. Microporous and Mesoporous Materials.  ISSN 1387-1811.  40, s 95- 113
 • Dahl, Ivar M.; Kolboe, Stein & Rønning, Per Ola (1994). Methanol Conversion to Hydrocarbons over ZSM-5. Use of Isotopes for Mechanism studies. Studies in Surface Science and Catalysis.  ISSN 0167-2991.  98, s 176- 177

Se alle arbeider i Cristin

 • Kolboe, Stein & Svelle, Stian (2008). Does an ethene/benzenium ion complex exist? A discrepancy between B3LYP and MP2 predictions. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112, s 6399- 6400 . doi: 10.1021/jp8027879
 • Olsbye, Unni; Bjørgen, Morten; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter & Kolboe, Stein (2005). Mechanistic insight into the methanol-to-hydrocarbons reaction.
 • Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Kolboe, Stein (2004). An experimental and theoretical study of reaction steps relevant to the methanol-to-hydrocarbons reaction.
 • Svelle, Stian; Swang, Ole & Kolboe, Stein (2004). Theoretical Investigation of the Dimerization of Linear Alkenes Catalyzed by Acidic Zeolites.
 • Rønning, Per Ola; Mikkelsen, Øyvind & Kolboe, Stein (1998). Effect of Co-feeding Ethene or Propene on the Conversion of Methanol in the MTH Process.
 • Rønning, Per Ola; Mikkelsen, Øyvind & Kolboe, Stein (1997). Conversion of Methanol and Ethene over H-ZSM-5 and H-Mordenite. Use of Isotopic Labelling for Mechanistic Studies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. feb. 2011 10:19 - Sist endret 23. jan. 2012 14:34

Forskergrupper