Stian Legøy Årvik

Stipendiat - Kjemisk institutt
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Metallorganisk katalyse: Syntese av ligander og kompleksering med gull(III), samt katalytisk testing av fremstilte komplekser.

Undervisning

<https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM3200/>
 

Bakgrunn

BSc som kjeminingeniør fra Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høyskolen i Bergen) (2015-2018). 
MSc innen organisk syntese og legemiddelkjemi fra Universitetet i Bergen
(2018-2022). Arbeidet med metodeutvikling for syntese av b-carboline alkaloider. 

Priser

 

Verv

 

Samarbeid

 

Emneord: Katalyse, Kjemi, SMN

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 18. aug. 2021 14:24 - Sist endret 19. mai 2022 15:22