thlarsse

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er innen miljøkjemi og tilknyttede fagfelt som biogeokjemi og økotoksikologi.

Jeg arbeider med hvordan ulike forbindelser transporterers, omdannes og lagres i miljøet, som er viktig kunnskap for å kunne forstå stoffenes effekter på natur og mennesker og for å vurdere og å prioritere tiltak.

De viktigste miljøproblemene jeg jobber med er sur nedbør, kvikksølv og organiske miljøgifter, i tillegg til hvordan klimaendringer kan påvirke mobilisering og transport av miljøgifter.

Min hovedarbeidsplass er Norsk institutt for vannforskning – NIVA

 

Emneord: Kvikksølv, Miljøanalyse, Klima og miljø, Biogeokjemi, POPs, Kjemi, Miljøgifter Kunne ikke hente publikasjoner fra Cristin da tjenesten er utilgjengeleg
Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 22. mai 2017 22:40