thomashq

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Superledning, datavitenskap og maskinlæring, elektronmikroskopi, materialvitenskap, nanoteknologi, fornybar energi, sonokjemi, energiøkonomi og konsesjonsbehandling. 

Undervisning

FYS3180/4180 Eksperimentelle metoder i fysikk: Prosjektleder og personlig veileder i superledningsmodulet.

MENA1000/1001 Materialer, energi og nanoteknologi: Lableder, labveileder, kollokviegruppeleder, gruppelærer, vikarforeleser og Facebookgruppeadministrator.

MENA5010/9010 Nanofysikk: Gjesteforeleser og labveileder.
 

Bakgrunn

Forsker i fysikalsk kjemi, UiO, siden september 2018

Doktorgradsstipendiat i fysikk, UiO, oktober 2014 - desember 2018

Avdelingssingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), januar 2014 - september 2014

Mastergrad i Materialer, energi og nanoteknologi fra UiO

Bachelorgrad i Materialer, energi og nanoteknologi fra UiO

Priser

Pris for beste posterpresentasjon, SCANDEM-konferansen i Bergen, juni 2012
 

Verv

Første vararepresentant i Fakultetsstyret ved Matematisk og naturvitenskapelige fakultet, UiO, 2017.

Representant i valgstyret ved Matematisk og naturvitenskapelige fakultet, UiO, 2018-2019. 

Arrangør av fredagsseminarene til forskningsgruppen Kondenserte fasers fysikk, 2017-2018.

Samarbeid

University of Jyväskylä, Finland

Technical University of Denmark (DTU), Denmark

University of Zaragoza, Spain

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA), Spain

Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller, Norway

Beijing University of Technology, China

Shanghai Jiao Tong University, China

Sungkyunkwan University, Suwon, S. Korea

The Walther-Meißner-Institute for Low Temperature Research, Munich, Germany

INNOVENT e. V. Technologieentwicklung, Germany

The French National Center for Scientific Research (CNRS), France

Fermilab, USA

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Qureishy, Thomas; Laliena, Carlos; Martínez, Elena; Qviller, Atle Jorstad; Vestgården, Jørn Inge & Johansen, Tom Henning [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Magneto-optical imaging of dendritic flux avalanches in a superconducting MgB2 tape.
 • Martínez, Elena; Laliena, Carlos; Qureishy, Thomas; Navarro, Rafael; Mikheenko, Pavlo & Johansen, Tom Henning [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Magneto-optical, microstructural and magnetization measurements of in situ Fe/MgB2 conductors made from ball-milled precursor.
 • Fjellvåg, Asbjørn Slagtern; Hjelmeland, Trude; Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas & Mikheenko, Pavlo (2017). Interplay between spin polarization and superconductivity in an ex-situ bilayer La0.67Ca0.33MnO3 - YBa2Cu3O7-x.
 • Mikheenko, Pavlo; Qureishy, Thomas; Mercier, Frederic; Jacquemin, M & Pons, M (2017). Dendritic flux avalanches in high-quality NbN superconducting films.
 • Qureishy, Thomas; Zhao, Yue; Xu, Yan; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning & Grivel, Jean-Claude [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Visualisation of magnetic flux in high-quality YBCO films synthesized by cost-effective environmental-friendly techniques.
 • Qureishy, Thomas; Zhao, Yue; Xu, Y; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning & Grivel, Jean-Claude [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Magnetic flux channelling in YBa2Cu3O7-δ films.
 • Mikheenko, Pavlo; Mollatt, H.J.S.; Qureishy, Thomas & Røyne, Anja (2016). A Graphene-based Technique for Imaging Thermomagnetic Avalanches in Superconducting Thin Films.
 • Zhao, Yue; Qureishy, Thomas; Mikheenko, Pavlo & Grivel, Jean-Claude (2015). Characterization of YBa2Cu3O7−δ Films with Various Porous Structures Grown by Metalorganic Decomposition Route.
 • Qureishy, Thomas Håbu; Tyse, Knut; Zhao, Yue; Vestgården, Jørn Inge; Grivel, Jean-Claude & Johansen, Tom Henning (2015). Local critical current density in YBa2Cu3O7-δ films.
 • Qureishy, Thomas; Hansen, Vidar; Karlsen, Ole Bjørn; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2012). Superstructures in Mg2Si1-xSnx.
 • Qureishy, Thomas (2018). Magneto-optical imaging of advanced superconductors. Universitetet i Oslo.
 • Weir, David Edward; Sidelnikova, Maria; Groth, Lisa Henden; Nybakke, Karen; Stensby, Kjell Erik & Langseth, Benedicte [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kostnader i energisektoren. Norges vassdrags- og energidirektorat. ISSN 978-82-410-1046-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2014 13:43 - Sist endret 4. mars 2021 15:54