Thomas Håbu Qureishy

Bilde av Thomas Håbu Qureishy
English version of this page
Telefon +47 22856732
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Superledning, datavitenskap og maskinlæring, elektronmikroskopi, materialvitenskap, nanoteknologi, fornybar energi, sonokjemi, energiøkonomi og konsesjonsbehandling. 

Undervisning

FYS3180/4180 Eksperimentelle metoder i fysikk: Prosjektleder og personlig veileder i superledningsmodulet.

MENA1000/1001 Materialer, energi og nanoteknologi: Lableder, labveileder, kollokviegruppeleder, gruppelærer, vikarforeleser og Facebookgruppeadministrator.

MENA5010/9010 Nanofysikk: Gjesteforeleser og labveileder.
 

Bakgrunn

Forsker i fysikalsk kjemi, UiO, siden september 2018

Doktorgradsstipendiat i fysikk, UiO, oktober 2014 - desember 2018

Avdelingssingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), januar 2014 - september 2014

Mastergrad i Materialer, energi og nanoteknologi fra UiO

Bachelorgrad i Materialer, energi og nanoteknologi fra UiO

Priser

Pris for beste posterpresentasjon, SCANDEM-konferansen i Bergen, juni 2012
 

Verv

Første vararepresentant i Fakultetsstyret ved Matematisk og naturvitenskapelige fakultet, UiO, 2017.

Representant i valgstyret ved Matematisk og naturvitenskapelige fakultet, UiO, 2018-2019. 

Arrangør av fredagsseminarene til forskningsgruppen Kondenserte fasers fysikk, 2017-2018.

Samarbeid

University of Jyväskylä, Finland

Technical University of Denmark (DTU), Denmark

University of Zaragoza, Spain

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA), Spain

Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller, Norway

Beijing University of Technology, China

Shanghai Jiao Tong University, China

Sungkyunkwan University, Suwon, S. Korea

The Walther-Meißner-Institute for Low Temperature Research, Munich, Germany

INNOVENT e. V. Technologieentwicklung, Germany

The French National Center for Scientific Research (CNRS), France

Fermilab, USA

Publikasjoner

 • Xu, Yan; Suo, Hongli; Qureishy, Thomas; Grivel, Jean-Claude; Mikheenko, Pavlo; Liu, Min; Ma, Lin; Zhang, Xiaolong; Zhou, Yuqi; Liu, Jianhua; Wang, Lei; Zhang, Zili & Wang, Qiuliang (2021). Systematic research on the effect of both positive and negative mismatch dopants in double-doped YBCO superconducting films. Journal of the European Ceramic Society.  ISSN 0955-2219.  41, s 480- 487 . doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2020.07.074 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Qviller, Atle Jorstad; Qureishy, Thomas; Xu, Y; Suo, H; Mozhaev, PB; Hansen, J.B.; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning & Mikheenko, Pavlo (2020). Scaling Behavior of Quasi-One-Dimensional Vortex Avalanches in Superconducting Films. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10 . doi: 10.1038/s41598-020-62601-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas; Crisan, A.; Dang, V.S. & Mikheenko, Pavlo (2019). Channeling of Magnetic Flux in YBa2Cu3O7−δ Superlattices, In Alexander Pogrebnjak & Valentine Novosad (ed.),  Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings.  Springer Nature.  ISBN 978-981-13-6133-3.  28.  s 287 - 295 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas; Crisan, A; Dang, V.S. & Mikheenko, Pavlo (2018). Flux Channeling in YBa2Cu3O7Superlattices, In  2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2018).  Sumy State University.  ISBN 978-1-5386-5333-3.  3.  s 03TFNMC09-1 - 03TFNMC09-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Qureishy, Thomas; Vestgården, Jørn Inge; Qviller, Atle Jorstad; Fjellvåg, Asbjørn Slagtern; Meckbach, Johannes Maximilian; Torgovkin, Andrii; Johansen, Tom Henning; Ilin, Konstantin; Siegel, Michael; Maasilta, Ilari J. & Mikheenko, Pavlo (2018). Energy of dendritic avalanches in thin-film superconductors. AIP Advances.  ISSN 2158-3226.  8:085128(8), s 085128-1- 085128-8 . doi: 10.1063/1.5045682 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhao, Yue; Chu, Jingyuan; Qureishy, Thomas; Wu, Wei; Zhang, Zhiwei; Mikheenko, Pavlo; Johansen, Tom Henning & Grivel, Jean-Claude (2018). Structural and superconducting characteristics of YBa2Cu3O7 films grown by fluorine-free metal-organic deposition route. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  144, s 844- 852 . doi: 10.1016/j.actamat.2017.11.050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Asbjørn Slagtern; Hjelmeland, Trude Bjørgås; Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas & Mikheenko, Pavlo (2017). Interplay between spin polarization and superconductivity in an ex-situ bilayer La0.67Ca0.33MnO3 - YBa2Cu3O7-x, In  Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2017).  IEEE.  ISBN 978-1-5386-2810-2.  Part 2.  s 02NTF02-1 - 02NTF02-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Laliena, Carlos; Qureishy, Thomas; Martínez, Elena; Navarro, Rafael; Mikheenko, Pavlo; Johansen, Tom Henning & Kováč, Pavol (2017). Effect of ball milling on the local magnetic flux distribution and microstructure of in situ Fe/MgB2 conductors. Journal of Alloys and Compounds.  ISSN 0925-8388.  717, s 164- 170 . doi: 10.1016/j.jallcom.2017.05.083 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mikheenko, Pavlo; Qureishy, Thomas; Mercier, Frederic; Jacquemin, M & Pons, M (2017). Dendritic flux avalanches in high-quality NbN superconducting films, In  Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2017).  IEEE.  ISBN 978-1-5386-2810-2.  Part 2.  s 02NTF05-1 - 02NTF05-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Qureishy, Thomas; Laliena, Carlos; Martínez, Elena; Qviller, Atle Jorstad; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning; Navarro, Rafael & Mikheenko, Pavlo (2017). Dendritic flux avalanches in a superconducting MgB2 tape. Superconductors Science and Technology.  ISSN 0953-2048.  30(12) . doi: 10.1088/1361-6668/aa9244 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Qureishy, Thomas; Zhao, Yue; Xu, Yan; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning; Grivel, Jean-Claude; Suo, Hongli & Mikheenko, Pavlo (2017). Magnetic flux channelling in YBa2Cu3O7-δ films grown by a chemical solution deposition technique on vicinal and non-vicinal substrates. Advanced Materials Letters.  ISSN 0976-3961.  8, s 1204- 1210 . doi: 10.5185/amlett.2017.1474 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mikheenko, Pavlo; Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas & Røyne, Anja (2016). A graphene-based technique for imaging thermomagnetic avalanches in superconducting thin films, In  Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties.  IEEE.  ISBN 978-1-5090-2513-8.  02CBNM03.
 • Zhao, Y.; Qureishy, Thomas; Mikheenko, Pavlo & Grivel, Jean-Claude (2016). Characterization of YBa2Cu3O7-δ Films with Various Porous Structures Grown by Metalorganic Decomposition Route. IEEE Transactions on Applied Superconductivity (TAS).  ISSN 1051-8223.  26(3) . doi: 10.1109/TASC.2016.2531006

Se alle arbeider i Cristin

 • Qureishy, Thomas (2018). Magneto-optical imaging of advanced superconductors.
 • Qureishy, Thomas; Laliena, Carlos; Martínez, Elena; Qviller, Atle Jorstad; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning; Navarro, Rafael & Mikheenko, Pavlo (2018). Magneto-optical imaging of dendritic flux avalanches in a superconducting MgB2 tape.
 • Fjellvåg, Asbjørn Slagtern; Hjelmeland, Trude; Mollatt, Hans Jakob; Qureishy, Thomas & Mikheenko, Pavlo (2017). Interplay between spin polarization and superconductivity in an ex-situ bilayer La0.67Ca0.33MnO3 - YBa2Cu3O7-x.
 • Martínez, Elena; Laliena, Carlos; Qureishy, Thomas; Navarro, Rafael; Mikheenko, Pavlo; Johansen, Tom Henning & Kováč, Pavol (2017). Magneto-optical, microstructural and magnetization measurements of in situ Fe/MgB2 conductors made from ball-milled precursor.
 • Mikheenko, Pavlo; Qureishy, Thomas; Mercier, Frederic; Jacquemin, M & Pons, M (2017). Dendritic flux avalanches in high-quality NbN superconducting films.
 • Qureishy, Thomas; Zhao, Yue; Xu, Yan; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning; Grivel, Jean-Claude; Suo, Hongli & Mikheenko, Pavlo (2017). Visualisation of magnetic flux in high-quality YBCO films synthesized by cost-effective environmental-friendly techniques.
 • Mikheenko, Pavlo; Mollatt, H.J.S.; Qureishy, Thomas & Røyne, Anja (2016). A Graphene-based Technique for Imaging Thermomagnetic Avalanches in Superconducting Thin Films.
 • Qureishy, Thomas; Zhao, Yue; Xu, Y; Vestgården, Jørn Inge; Johansen, Tom Henning; Grivel, Jean-Claude; Suo, Hongli & Mikheenko, Pavlo (2016). Magnetic flux channelling in YBa2Cu3O7-δ films.
 • Qureishy, Thomas Håbu; Tyse, Knut; Zhao, Yue; Vestgården, Jørn Inge; Grivel, Jean-Claude; Johansen, Tom Henning & Mikheenko, Pavlo (2015). Local critical current density in YBa2Cu3O7-δ films.
 • Weir, David Edward; Sidelnikova, Maria; Groth, Lisa Henden; Nybakke, Karen; Stensby, Kjell Erik; Langseth, Benedicte; Fonneløp, Jon Erling; Isachsen, Olav; Haukeli, Ingrid; Paulen, Synnøve-Lill; Magnussen, Ingrid; Husabø, Leif Inge; Ericson, Torgeir & Qureishy, Thomas (2015). Kostnader i energisektoren. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat). 2.
 • Zhao, Yue; Qureishy, Thomas; Mikheenko, Pavlo & Grivel, Jean-Claude (2015). Characterization of YBa2Cu3O7−δ Films with Various Porous Structures Grown by Metalorganic Decomposition Route.
 • Qureishy, Thomas; Hansen, Vidar; Karlsen, Ole Bjørn; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2012). Superstructures in Mg2Si1-xSnx.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2014 13:43 - Sist endret 4. mars 2021 15:54