Beregningstjenesten – alle studenter ved Kjemisk institutt kan få hjelp med beregninger

Orakeltjenesten har byttet navn og tilholdssted. Audun Skau Hansen, som nå har ansvar for tjenesten, håper at flere studenter vil benytte seg av tilbudet. Han frister med dyktige veiledere fra flere deler av kjemifaget, i tillegg til gratis kaffe.  

Veilederne i B-tjenesten

Foto: Audun Skau Hansen

Veilederne i B-tjenesten. 

 

- Vi har folk med forskjellig bakgrunn, forklarer Vasin, som går 5. semester i Kjemi. Adrian kan programmere C++, Ayla kan biologi, Yani kan elektromagnetisme, og jeg og Christine kan litt mer matematikk. Jeg vil si at dette er et drømmeteam! Jeg begynte med kjemi fordi det var gøy på videregående, og jeg synes fremdeles det er gøy, spesielt teoretisk kjemi og kvantekjemi. Det er moro å jobbe med noe som vi ikke helt forstår eller vet hva er. For eksempel flerpartikkelsystemer – ingen har en intuisjon for det så da har alle blanke ark og stiller likt, forklarer Vasin.

 

Beregningstjenesten (B-tjenesten) holder til i Kjemikantina på fredager mellom 10.00 og 14.00. For dem som ikke kan eller ønsker å være fysisk til stede er tjenesten tilgjengelig på zoom i samme tidsrom. 

 

- Veilederne i B-tjenesten styrker undervisningen på mange måter. Alle har fått pedagogisk veiledning og opplæring i å stille gode spørsmål. I tillegg har de fått veiledning i å bruke whiteboarding som metode. Dette skal være et godt miljø å lære i, forteller Audun Skau Hansen som administrerer B-tjenesten. 

Oblighjelp

Mange synes de obligatoriske innleveringene kan være utfordrende, i alle fall før man får trening i å tenke på mulighetene beregninger. Det å skrive et programmeringsspråk kan også være en terskel for mange. Audun og de andre veilederne er derfor tydelige på at de kan bidra med oblighjelp for de studentene som står fast. I tillegg bidrar B-tjenesten med hjelp til med forberedelser til lab, og for de som trenger det: noe ekstra å bryne ferdighetene sine på. På sikt håper Audun at B-tjenesten også kan ha pizzaseminarer hvor studentene kan møtes for å utvikle beregningsferdighetene og hjelpe hverandre.

 

Veilederne i B-tjenesten bidrar også med å utvikle programmer og notebooks til lab og gruppeundervisning i samarbeid med faglærerne. Målet er å utvikle en ressursbank med oppgaver og undervisningsmateriell som kan bidra til å styrke kjemiforståelsen på tvers av emnene.

 

Veilederne er medstudenter

Veilederne i B-tjenesten består av medstudenter som er ekstra engasjerte i programmeringen. De er interesserte i ulike deler av kjemifaget slik at de kan dekke et bredt spekter av problemstillinger som andre studenter kommer med. Foreløpig er det seks veiledere. 

 

Å gjøre ting for hånd er unødvendig

-Programmering og beregninger er gøy! Enkle beregninger som tar lang tid er kjedelig å gjøre for hånd, så jeg vil at maskinen gjør det for meg, forklarer Yani som går 3. semester på MENA-programmet. Han er en av veilederne. Han mener også at beregninger fører til bedre forståelse av hvordan generelle lover fungerer: 

Det å programmere en ball som faller viser mer av hvordan tyngdeloven fungerer, enn det beregninger for hånd gjør. Det er fordi at i simuleringen kan du stoppe programmet når som helst for å se hva som egentlig skjer i hvert øyeblikk av prosessen. Det er lettere å forstå det enn å bare kaste en ball fra en bygning, mener han. 

 

Vil lære bort

Rafael, som går 5. semester i Kjemi og er en av de andre veilederne, er enig. Og han legger til: 

- Jeg har likt å programmere siden første semester og jeg har brukt det i alle emner jeg har tatt. Det er nyttig å kunne, og jeg liker å lære det bort slik at andre kan gjøre det samme som meg. Det er spesielt nyttig når man for eksempel skal gjøre beregninger av et spekter. Før så ville man kanskje ha tatt screen shot, men nå kan man lage en graf av det i stedet. I Organisk kjemi 2 analyserer vi for eksempel UV-lys og det tok meg ikke så lang tid å lage et program. Til neste år kan andre studenter bruke programmet jeg har laget, eller lære å programmere det selv. Et annet eksempel er Analytisk kjemi hvor jeg bruker programmering til å regne gjennomsnitt og standardavvik, og standardfeil i tillegg til kalibreringskurver. Nå bruker vi Excel, men det er ikke nødvendigvis så enkelt. For meg er det vanskeligere å lære meg Excel enn å lære programmering når vi har lært det første semester. 

 

Ikke bare orakeltjeneste

B-tjenesten er noe annet enn orakeltjenesten, mener Adrian. Python-orakelet var mest en måte å få hjelp på, mens i B-tjenesten er fokuset å lære mer. Han mener at det vil være mer interesse for det. 

- Vi har kun hatt B-tjenesten i litt over en måned, men vi prøver en ny teknikk som heter whiteboarding. Det er en pedagogisk teknikk som gir mer flyt enn penn og papir, som er permanent. 

 

Tester nye prosjektoppgaver

- Jeg var med på orakeltjenesten i fjor og deltok i utviklingen av prosjektoppgaver som ble brukt da. Det gikk ut på at jeg og en medstudent var prøvekaniner for prosjektoppgaven og gav tilbakemeldinger til utforming av oppgavene. Det vi gjorde var å regne på hvordan konsentrasjon av ozon har forandret seg gjennom årene. Vi brukte Eulers metode. Jeg tror det hjalp foreleserne å forstå at vi tenker på en annen måte enn dem, og at det er noen oppgaver der studenter trenger mer veiledning for å få det til, forklarer Ayla, som går biokjemi på 5. semester, en av veilederne i B-tjenesten. 

- Jeg har brukt beregninger i nesten alle labbene jeg har hatt, fortsetter hun. Når jeg fikk til en titrerkurve på egenhånd for første gang var det en god følelse. Når jeg ser tilbake er det kult å se at man kan bruke programmering til å forutse hvordan kjemiske reaksjoner kan foregå. 

Bidrar på lab

Flere av veilederne er også med på å utvikle metoder som kan brukes på lab. 

- Dette semesteret har jeg vært med å veilede på lab, forteller Christine. Det er fint med et lavterskeltilbud til alle studenter, mener hun. Det er mange som synes det er lettere å spørre medstudenter enn en professor eller gruppelærer. Vi er mer på samme nivå. 

 

Sammen håper veilederne at de kan bidra til at flere bruker beregninger som et nyttig verktøy i kjemi.

Publisert 23. nov. 2020 16:26 - Sist endret 23. nov. 2020 16:26