Kjemisk institutt søker fadderkoordinator for studiestartuken 2020

Kjemisk institutt har også i år gleden av å lyse ut en stilling som fadderkoordinator for våre bachelor- og masterprogrammer. Vi søker deg som er god til å planlegge og motivert til å bidra til at nye studenter får den beste mulige starten på studiene. På Kjemisk institutt har vi tradisjoner for et godt faglig opplegg under fadderuka, og dette ønsker vi å videreføre.

Faddergruppe

Foto av MENAs faddergruppe

Her er noen av oppgavene som ligger til stillingene som fadderkoordinator på Kjemisk institutt:

 • Lage budsjett og søke midler til fadderuka høsten 2019 for både bachelor- og masterprogrammene i materialvitenskap, og kjemi og biokjemi.
 • Administrative oppgaver som legging av timeplaner og booking av rom
 • Bidra til opplæring av egne faddere, herunder kvalitetssikre fadderne, fakultetet har ansvar for opplæringen
 • Kontaktperson for studieadministrasjonen
 • Møtedeltagelse i studiestartsnettverket ved MN - fakultetet.
 • Koordinasjon av aktiviteter på materialvitenskap- og kjemiprogrammene, samt koordinering med fysikkfaddersjef
 • Ansvar for å holde deg orientert om fadderorganisasjonen ved UiO
 • Ansvar for logistikkarbeidet under fadderuka
 • Etterarbeid (bl.a. evaluering av fadderuka og programseminar)

Hvem søker vi?

 • Du studerer på materialvitenskap- eller kjemiprogrammet
 • Du arbeider selvstendig og effektivt
 • Du evner å engasjere andre studenter i arbeidet
 • Du har godt nettverk på Kjemisk institutt
 • Du har vært fadder tidligere

Mye av dette arbeidet vil gjøres i samarbeid med programfaddersjefene, men du har hovedansvaret for oppgavene. Andre arbeidsoppgaver må også påregnes og avtales i samråd med studieadministrasjonen. Oppstart i uke 3/2020. Arbeidet er lønnet i inntil 60 timer, men arbeidsmengden kan overstige dette avhengig av hvor mye man delegerer. Noe av arbeidet må utføres i starten av august.

Søknad og kortfattet CV sendes til studieleder Kirsti Dalseth senest onsdag 8. januar kl. 12:00.

Dersom du har spørsmål om stillingen og/eller arbeidsoppgavene, kan du ta kontakt med Kirsti og/eller Erik Erland Pham Alsgaard.

Publisert 12. feb. 2020 16:13 - Sist endret 25. feb. 2020 10:44