Programfaddersjef 2020 - Er det deg?

Vil du være med på å lage en spennende fadderuke med sosiale aktiviteter og faglig innhold? Kjemisk institutt søker programfaddersjefer for fadderuka 2020. Bli med og skap god stemning på ditt program!

Vi søker programfaddersjefer for MENA- og Kjemi-programmet. Dette er frivillige verv. Vi søker inntil to faddersjefer per program. Det vil si, du kan stille alene eller med en makker, spesifiser gjerne dette når du melder din interesse.

Fadderkoordinator på KI er Casper Skautvedt. Han har overordnet ansvar for fadderuken ved instituttet og vil i samråd med programfaddersjefene planlegge og gjennomføre fadderuken 2020.

Arbeidsoppgaver:

  • Bidra til å utarbeide innhold til fadderuka
  • Bidra til å utforme budsjett
  • Detaljplanlegging
  • Gjennomføring
  • Organisere faddergrupper
  • Rekruttere faddere
  • Noe møtevirksomhet

Andre arbeidsoppgaver må påregnes. En del av arbeidet må utføres i slutten av juli / starten av august.

Det er en fordel hvis du har vært fadder tidligere, men det er ikke et krav. Godt humør må du ha.

Interessert? Ta kontakt med Casper Skautvedt eller Kirsti A. Dalseth senest mandag 23. mars.

Publisert 6. mars 2020 12:25 - Sist endret 6. mars 2020 12:25