Kjemisk institutt søker fadderkoordinator for studiestartuken 2018

Vi gjentar suksessen fra i år, og lyser ut en stilling som faddersjef for hele Kjemisk institutt. Vi søker deg som er god til å planlegge og motivert til å bidra til at nye studenter får den beste mulige starten på studiene. På Kjemisk institutt har vi tradisjoner for et godt faglig opplegg under fadderuka, og dette ønsker vi å videreføre.

Som faddersjef på Kjemisk institutt vil du ha hovedansvar for:

 • å lage budsjett og søke midler til fadderuka H18 for både bachelor- og masterprogrammene i MENA, og Kjemi og biokjemi.
 • administrative oppgaver: legging av timeplaner og booking av rom
 • å planlegge og holde fadderkurs for MENA- og kjemifadderne
 • kontakt med studieadministrasjonen og deltakelse på MN-møter
 • koordinering overfor MENA- og kjemimiljøene samt koordinering med fysikkfaddersjef
 • kontakt med MN-faddersjefsnettverket og relevante instituttfaddersjefer
 • logistikkarbeid under fadderuka
 • etterarbeid (bl.a. evaluering av fadderuka)

Hvem søker vi?

 • Du studerer på MENA- eller kjemiprogrammet
 • Du arbeider selvstendig og effektivt
 • Du evner å engasjere andre studenter i arbeidet
 • Du har godt nettverk på Kjemisk institutt
 • Du har vært fadder tidligere

Mye av dette arbeidet vil gjøres i samarbeid med programfaddersjefene, men du har hovedansvaret for oppgavene. Andre arbeidsoppgaver må også påregnes. Avtales i samråd med studieadministrasjonen. Oppstart i uke 3/2018. Arbeidet er lønnet i inntil 160 timer, men arbeidsmengden kan overstige dette avhengig av hvor mye man delegerer. Noe av arbeidet må utføres i starten av august.

Søknad og kortfattet CV sendes til studieleder Kirsti Dalseth senest torsdag 21. desember kl. 12:00.

Dersom du har spørsmål om stillingen og/eller arbeidsoppgavene, kan du ta kontakt med Kirsti og/eller Kari Anne Andersen.

Publisert 13. nov. 2017 12:03 - Sist endret 4. des. 2017 10:22