Postertorg høsten 2019

Lurer du på hvilket masterprogram du skal søke på, eller hvilken studieretning? Kanskje du er usikker på hvilke fordypningsemner du skal velge i bacheloren? Eller har du lyst til å ta en prosjektoppgave, men lurer på hva det innebærer og hvilke oppgaver som faktisk finnes?

Postertorget vil finne sted i løpet av november måned høsten 2019.

Fra kl. 14.00 kan du møte alle forskningsgruppene ved Kjemisk institutt og alle som driver med materialvitenskap på Fysik institutt i Kjemikantinen. Det blir gratis pizza også.

Her kan du få svar på alle dine faglig relaterte spørsmål.

I forkant vil det være informasjonsmøter for begge programmer. Her vil tema være søknad til master, valg av fordypningsemner, prosjektoppgaver og utviklingssemester m.m.

Masterstudenter som ikke har funnet oppgave og veileder er hjertelig velkommen!

Infomøte materialvitenskapsprogrammene: Tid og sted kommer.

Infomøte kjemiprogrammene: Tid og sted kommer.

Vel møtt!

Publisert 28. mars 2019 17:26 - Sist endret 12. nov. 2019 11:24