Hvorfor studere kjemi ved UiO?

Studiene i kjemi holder høy kvalitet og gir gode muligheter til en interessant jobb.

Se også Hvor kan jeg få jeg jobb hvis jeg studerer kjemi?

Meget fornøyde kjemistudenter

bilde der det står studiekvalitet

Studentene selv er svært fornøyd med kjemistudiene ved UiO:

Både med studiets faglige innhold og undervisningskvaliteten.

Se selv på Studiekvalitet

 

 

Det sosiale studentlivet

logoen til studentforeningen og bilde av sosiale samlinger

Nesten en hel etasje i vestre frembygg er satt av til studentareal. Her kan du søke lesesalsplass hvis du går på kjemi- eller MENA-programmet. Fellesarealene inkluderer også et datarom, og et sosialrom der du kan spise lunsj eller slå av en prat med medstudenter. Til mindre faglige anledninger disponerer studentene Alkymisten, et festlokale i kjelleren med sofaer og bordtennisbord. På Alkymisten skjer det noe stort sett hver fredag gjennom semesteret, og ofte ellers også. Mye av driften av disse lokalene styres av fagutvalget, samt våre utmerkede studentforeninger:

Kjemiforeningen Proton  

og

MENAgeriet

Avansert utstyr

Kjemisk Institutt har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr.

Som student  jobber du i nært samarbeid med forskere med spisskompetanse innenfor avansert utstyr og instrumentering.

Studere kjemi ved UiO?

Studér realfag ved UiO

Tre studenter forteller om studentliv ved UiO.

Studér i utlandet ved UiO

bilde av en globus

Lyst til å studere i utlandet?

Du trenger ikke ta hele utdannelsen ute. Studerer du ved UiO kan du ta et semester eller to i utlandet.

UiO har avtaler med universiteter i alle verdensdeler.

Mange studenter har også kortere opphold i utlandet eller Svalbard under studiet sitt.

Kontakt

Noe du lurer på om kjemi-studier?

MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak.