Oppbygning

Sist endret 2. feb. 2022 08:40 av Thea Fossum Moen

HMS-kurset går i uke 6. Kurset er primært for lektorstudentene som skriver faglig master ved instituttet, men er også åpent for masterstudenter på kjemi og MENA som ikke fikk fullført dette i sitt første semester.

Sist endret 22. juni 2022 10:52 av Thea Fossum Moen
The studystart week runs in week 33. It is compulsory for all master students at the Department of Chemistry and must be taken in the first semester as a master student. It will be a separate program for the senior lecturers who write a professional master degree at the institute.
Sist endret 5. juli 2022 11:24 av Thea Fossum Moen

The seminar consists of three days (Thursdays) of classes, during the first autumn semester of the master studies. The main goal this semester is making a good project plan. The project plan should be discussed with your supervisor, and a signed version must be handed in to the student administration as an attachment to the application for study plan agreement.

Sist endret 22. juni 2022 10:30 av Thea Fossum Moen

Studiestartsuken går i uke 33. Det er obligatorisk undervisning for alle masterstudenter ved Kjemisk institutt og må tas i det første semesteret som masterstudent. Det vil være et eget opplegg for lektorstudentene som skriver faglig master ved instituttet.

Sist endret 28. apr. 2022 15:24 av Thea Fossum Moen

The seminar consists of three full days of classes, during the spring semester. 

Sist endret 5. juli 2022 11:28 av Thea Fossum Moen

There will be three days of classes, all mandatory, during the third semester of the master studies. The main goal this semester is ...

Sist endret 13. mai 2022 11:06 av Thea Fossum Moen

Eight voluntary workshops will be offered in the fourth semester, focusing on citations and references

Sist endret 23. des. 2020 10:35 av Thea Fossum Moen