Bruk av auditorium 1 & 2

Våren 2018 ble våre 2 store auditorier oppdatert med nytt teknisk utstyr.  Her vil du finne en kort gjennomgang av hva som finnes og hvordan du kan bruke det.  Begge auditoriene er helt like når det gjelder utstyr og muligheter.

Styring

Det teknisk utstyret styres av en berøringsskjerm som er standard på UiO. Vi har prøvd å ta vare på rommets egenart og har derfor «gjemt» dette panelet i den «vippeskuffen» som det opprinnelige lysstyringsanlegget var i. Denne skuffen er merket med gul merketape: «STYRINGSPANEL / CONTROLPANEL».

Trekk ut denne skuffen og berør skjermen for å aktivisere grensesnittet.

Trykk en gang til for å starte:

 

Generelt så er det slik at «knappene» i systemet forklart under er aktive når de får en annen farge enn dunkel-blå, og det er slik at enkelte valg utløser en valgt forsinkelse. Denne synes ved at det kommer en delvis gjennomsiktig mørk firkant over knappene. Denne blir liggende noen sekunder før den blir borte igjen.

Prosjektor

Det er ikke lerret i rommet. Bildet projiseres direkte på veggen.

Trykk på Prosjektor. Her listes systemets mulige video- og bildekilder opp:

  • FastPC 
    Rommet har fast PC, plassert i det låste skapet. USB fra denne PCen er trukket frem til benken.
  • Laptop HDMI
  • Laptop VGA
  • Kamera HDMI, kan også brukes til andre formål som leverer HDMI.

 

Velg nå kilde som skal vises på prosjektor:

Det tar litt tid før systemet er helt «påslått», dvs at den røde teksten «WAIT!  Proj is working» blir borte. Det er likevel fullt mulig å juster lys og lyd mens den gjør seg ferdig.

 

Ønsker du under bruk å midlertidig skur av prosjektor for skjule bildet kan du gjøre dette ved å trykke på "Bilde av", det nederste valget

Når den nederste firkanten er blå er altså prosjektor mildertidig av og viser ikke bilde på veggen. Trykk en gang til på denne knappen for å vise bildet igjen.

Opptak

Du kan gjøre opptak av forelesning, men da må følgende være på plass og du må vite at:

  1. Du må bruke bøylemikrofon. Andre mikrofoner kan ikke brukes til generelle opptak uten at du som foreleser har satt deg grundig inn i retningslinjene for personvern under opptak som gjelder. 
  2. Du må ikke bruke rettighetsbelagt materiale uten at det er innhentet samtykke for bruk og publisering.
  3. Har du satt deg inn personvernreglene som gjelder for opptak og forholder deg til dem, må du gjerne bruke kamera i rommet, ellers ikke!
  4. Opptak av forelesning som blir gjort på tidspunkt hvor det er registrert aktivitet i TP (forelesning) vil automatisk bli gjort klart for overføring i Vortex, og vil bli behandlet av publisist. Andre opptak må behandles manuelt og beskjed må gies til studie-avdeling om behandling av opptak.

Opptak utføres slik

Velg Opptak nederst (Tape-symbol).

Velg korrekt kilde (venstre kolonne).

 

Opptaket startes ved å trykke på «Start opptak». Opptaket kan settes på midlertidig pause ved å trykke på pause-knappen. 

Du må gjerne bytte kilde under opptake. Dette gjøres ved å velge i den venstre kolonnen.  Det er ikke mulig å velge «Prosjektor» på siden under opptak. 

Dersom du ønsker å se hva som blir med på opptaket trykker du på «Forhåndsvis Opptak». Da vil systemet vise hva som blir sendt til opptak på skjermen på benken (bildet på projektoren blir ikke berørt). Dette er praktisk dersom du bruker løsningen utover fast PC med skjerm og lyd.

Når forelesningen er ferdig trykker du på «Stopp opptak». Du  trenger nå ikke å gjøre noe mer. Opptaket vil automatisk bli kopiert over til sentral lagring for videre behandling.

 

 

 

 

 

Av Morten Berntsen
Publisert 10. mars 2020 19:30 - Sist endret 10. mars 2020 20:07