IT-Sjefens hjørne

Publisert 28. juni 2020 08:28

"Oppgi brukernavn" står det på skjermen og du kjenner klumpen i magen - hva er det de mener denne gangen?

Det dukker opp en del spørsmål rundt dette med bruk av brukernavn.

Dette er et forsøk på klargjøring rundt dette