Personlig opptak

Opptak av presentasjon med Zoom

Prosessen forutsetter at Zoom Client for Meetings er installert. På UiO-driftede maskiner skal dette være installert på forhånd. 

1. Logge inn i Zoom

Epost-adressen Zoom ber om er «brukernavn@uio.no», ikke den «vanlige» epostadressen du bruker. Klikk på «Sign in with SSO»

Oppgi serveren du vil logge inn mot, oppgi «uio» som «Company Domain».

 

 

2. Endre lagringssted for opptaket

 

 

3. Start ett nytt møte

4. Sjekk mikrofon

La Zoom sjekket at det taes opp lyd ved å bruke «Test Speaker and Microphone». Denne menyen hentes ved å trykke på «^»-symbolet til høyre for mikrofonsymbolet helt til venstre i den nedre rammen.

Skru eventuelt av video. Du kan fortsatt dele ut slides og andre dokumenter. 

5. Start opptaket

Velg «Record» i menyen nederst.

 

6. Del innhold

Du kan vise innhold fra en valgt applikasjon, eller et vindu.

 

 

7. Start og hold forelesningen

Snakk rolig og normalt. Beveg deg i eventuelt delte dokumenter som vanlig. Fjern gjerne den flytende menyen via «More» -> «Hide Floating Meeting Controls».

 

 

 

8. Stopp deling

 

9. Stopp opptaket

10. Avslutt møtet 

12. Kopier ut den lagrede filen

Hent ut den lagrede mp4-filen og last den opp til vortex.

 

 

Publisert 11. mars 2020 17:46 - Sist endret 11. mars 2020 19:05