Organisk kjemi anno 1830

En annotert utgave av Jørgen Gløersens notater fra professor Jac Keysers forelesninger i 1830.

Ragnar Bye, Berit Smestad Paulsen og Bjørn Pedersen, Farmasøytisk og Kjemisk institutt UiO. 

Skolelaboratoriet i kjemi, UiO.

Faggruppen for kjemiens historie, Norsk Kjemisk Selskap.

Bakgrunn

Jørgen Gløersens notater fra professor Jac Keysers forelesninger i organisk kjemi i 1830 ble presentert som en trykket bok på årsmøtet i NKS faggruppe for kjemiens historie 23.11.2015. I denne nettutgaven, er Gløersens orginalnotater sløyfet da de er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets hjemmeside nb.no

Notatene er skrevet av Gløersen i vårsemesteret 1830 hvor han fulgte et avansert kurs i organisk kjemi for medisinerstudenter og farmasøyter. Organisk kjemi den gang var åpenbart et kurs i plantekjemi. Det bygger på et kurs i uorganisk kjemi Keyser ga i høstsemesteret 1829.

Gløersen skrev med gotisk håndskrift som bare få kan lese i dag. Vi har derfor fått notatene transkribert slik at vi kan lese dem. Notatene er ordnet slik at vi kan sammenligne direkte hver side i den transkriberte teksten med samme side i Gløersen notater. Vi har dessuten kommentert hva Gløersen skrev slik at det skulle være lettere å forstå hva Gløersens rent faglig skriver om.

Nettversjon

Boken er tilrettelagt for nett av John Vedde. 

Les pdf-versjon på nett

Last ned pdf-versjonen til din datamaskin.

Originalen kan du lese på Nasjonalbilbliotekets nettside

 

Kontakt

Ragnar Bye

Berit Smestad Paulsen

Bjørn Pedersen

Faggruppen for kjemiens historie selger boken for kr. 100.-. Kontakt Bjørn Pedersen om dette.

Les mer kjemihistorie

Glimt fra Kjemisk institutts historie

Kjemi ved UiO fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Publisert 20. apr. 2016 11:08 - Sist endret 11. des. 2020 10:40