Oppgave nr 36
Hvilke ioner tiltrekkes den positive elektroden ved elektrolysen?
alle
ikke noe
kationer
anioner
Oppgave nr 1
I elektrokjemisk spenningsrekke ordnes metallene etter:
evnen å gi fra seg elektroner
økende ladning
hardhet
polaritet
Oppgave nr 41
I elektrokjemi ”et batteri” betyr:
et batteri av kanoner på slagmarken
et batteri av flere galvaniske elementer koblet sammen
et galvanisk element eller flere slike koblet sammen
drikken ”Batteri” som øker elektrolyttnivå i blodet
Oppgave nr 32
To inerte karbonstaver kobles hver til sitt pol av likestrøm og settes inn i en CuCl2 løsning. Hva skjer på den negative elektroden?
Cu2+ +2e = Cu(s)
ingenting
Cl − e = Cl og Cl + Cl = Cl2
både oksidasjon og reduksjon
Oppgave nr 14
Du heller en NiCl2 løsning over en kobbermynt. Hva skjer?
ingenting
mynten blir forniklet
Ni2+ reduseres
kobber reduseres