Oppgave nr 21
Et fritt kalsiumatom med oktet har ladning:
+1
+2
+3
−2
Oppgave nr 45
Magnesium reagerer med oksygen i en redoksreaksjon hvor:
magnesium reduseres
begge grunnstoffene danner ioner med edelgass elektronkonfigurasjon
oksygen avgir to av sine elektroner til magnesium
oksygen oksideres
Oppgave nr 26
Når grillkullet brenner, dannes det:
CO2
CH4
H2
O2
Oppgave nr 51
Hvilket danner lett et positivt ion (et kation):
svovel
klor
natrium
helium
Oppgave nr 30
Når metallisk jern framstilles fra jernoksidmalm:
tar Fe atomer i malmen elektroner fra karbon
tar Fe atomer i malmen elektroner fra oksygen
gir Fe atomer i malmen elektroner til oksygen
gir Fe atomer i malmen elektroner til karbon