Oppgave nr 23
Et fritt aluminiumatom med oktet har ladning:
+1
+2
+3
−3
Oppgave nr 60
Elektronegative elementære grunnstoffene:
er gode oksidasjonsmidler
er gode reduksjonsmidler
er negativt ladede
er syrer
Oppgave nr 42
Under en reaksjon med en vandig løsning av en syre, sinkmetallet:
reduseres til Zn2+ ioner
oksideres til Zn2+ ioner
oksiderer vann til H2
reduserer vann til O2
Oppgave nr 48
Grunnstoffene som holder på sine egne elektroner og tar opp mer i kjemiske reaksjoner er:
elektronegative
edle
elektropositive
innadvendte
Oppgave nr 28
Når grillkullet brenner, i en ionisk approksimasjon:
oksygen avgir 2 elektroner til karbon
hvert oksygen tar opp to av karbonets elektroner for å få oktet
gir karbon noen av sine elektroner til hydrogen
gir karbon elektronene sine til maten som grilles