Oppgave nr 48
I en brenselcelle, på dens negativ elektrode skjer det:
ingenting
reduksjon
oksidasjon
både oksidasjon og reduksjon
Oppgave nr 11
Metallene til venstre fra hydrogen i den elektrokjemiske spenningsrekken:
gir fra seg elektroner lettere enn hydrogen og vil derfor redusere H+ ioner
gir fra seg elektroner mindre lett enn hydrogen og vil derfor ikke redusere H+ ioner
gir ikke lett fra seg elektroner og vil derfor ikke redusere H+ ioner
gir lett fra seg elektroner og vil derfor ikke redusere H+ ioner
Oppgave nr 16
Du setter et stykk metall i en løsning med kationer av et annet metall som ligger mer til høyre i spenningsrekken. Hva skjer?
ingenting
metallbiten gir fra seg elektroner til metallkationet hvilket metall felles ut
metallbiten reduseres
kationene gir fra seg elektroner
Oppgave nr 53
Når metallisk jern oksideres:
tar det elektroner fra oksygenet
tar det elektroner fra vann
avgir det elektroner til oksidasjonsmiddelet
avgir det elektroner til jord
Oppgave nr 17
Du setter et stykk metall i en løsning med kationer av et annet metall som ligger mer til høyre i spenningsrekken. Hva skjer?
ingenting
metallbiten gir fra seg elektroner til metallkationet og selv danner ioner
metallbiten reduseres
kationene gir fra seg elektroner