Oppgave nr 27
To inerte karbonstaver kobles hver til sitt pol av likestrøm og settes inn i en CuCl2 løsning. Hva skjer på den positive elektroden?
Cl ionene oksideres
Cl ionene reduseres
Cu2+ ionene oksideres
Cu2+ ionene reduseres
Oppgave nr 23
Bruk spenningsrekken til å bestemme hvilken redoksreaksjon skjer ikke:
Zn + Ag+
Fe + Au3+
Cu + Al3+
Mg + Ni2+
Oppgave nr 46
Når et oppladbart batteri lades opp, dets positive elektrode kobles til pluss pol for at det skjer der:
oksidasjon
ingenting
reduksjon
både oksidasjon og reduksjon
Oppgave nr 9
Metallene til høyre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
mest elektronegative, oksideres lett og er gode reduksjonsmidler
mest elektropositive, oksideres vanskelig og er gode reduksjonsmidler
mest elektronegative, oksideres vanskelig og er ikke gode reduksjonsmidler
mest elektropositive, reduseres lett og er gode oksidasjonsmidler
Oppgave nr 48
I en brenselcelle, på dens negativ elektrode skjer det:
ingenting
reduksjon
oksidasjon
både oksidasjon og reduksjon