Oppgave nr 1
I elektrokjemisk spenningsrekke ordnes metallene etter:
evnen å gi fra seg elektroner
økende ladning
hardhet
polaritet
Oppgave nr 2
Metallene til venstre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
edle
uedle
innskuddsmetaller
tungmetaller
Oppgave nr 3
Metallene til venstre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
mest elektropositive, tar lett opp elektroner
mest elektronegative, gir lett fra seg elektroner
mest elektropositive, gir lett fra seg elektroner
mest elektronegative, tar lett opp elektroner
Oppgave nr 4
Metallene til venstre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
mest elektropositive, tar lett opp elektroner, oksideres lett
mest elektronegative, gir lett fra seg elektroner, oksideres lett
mest elektropositive, gir lett fra seg elektroner, reduseres lett
mest elektropositive, gir lett fra seg elektroner, oksideres lett
Oppgave nr 5
Metallene til venstre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
mest elektropositive, gir av lett elektroner, oksideres lett og er gode reduksjonsmidler
mest elektropositive, tar lett opp elektroner, oksideres lett og er gode reduksjonsmidler
mest elektronegative, gir lett fra seg elektroner, oksideres lett og er gode reduksjonsmidler
mest elektropositive, gir av lett elektroner, reduseres lett og er gode oksidasjonsmidler