Oppgave nr 22
Et fritt litiumatom med edelgasskonfigurasjon har ladning:
+2
−2
+1
−1
Oppgave nr 50
Hvilket utsagn om kobber–zink galvanisk celle er riktig:
Kobberioner på anoden reduseres
Zink på katoden reduseres
Zink på anoden oksideres
Kobber på anoden oksideres
Oppgave nr 11
En av flere måter å beregne oksidasjonstall på et atom er å bruke et sett av 8 regler i prioritert rekkefølge. Hvilket av de andre 4 trinn ble her mis-skrevet og har en feil:
5. Alkalimetallene har i forbindelser oksidasjonstall +I
6. Jordalkalimetallene har i forbindelser oksidasjonstall +II
7. Hydrogen har i forbindelser oksidasjonstallet −I
8. Oksygen har i forbindelser oksidasjonstallet −II
Oppgave nr 36
Hvilket utsagn om standardpotensialet E° er feil:
jo større E° desto lettere foregår halvreaksjon i sin egen retning
jo større E° desto lettere foregår halvreaksjonen i motsatt retning
jo mindre E° desto lettere foregår halvreaksjonen i motsatt retning
reduksjonsmiddelet alltid finnes på høyre side i E° sin halvreaksjonslikning
Oppgave nr 21
Når vi puster tar vi opp O2 som oksiderer glukose, C6H12O6, i cellens mitokondrier. Hva er karbonets oksidasjonstall i glukosen?
−II
−I
0
+I