Oppgave nr 65
Hva er konsentrasjon Fe2+ i en løsning hvilkens 50 mL krever 25 mL 0,10 mol/L KMnO4 for full oksidasjon:
0,04 M
0,10 M
0,25 M
0,50 M
Oppgave nr 45
Metallene til høyre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
edle
uedle
halvmetaller
innskuddsmetaller
Oppgave nr 15
Hva gjelder for oksidasjonstallene til atomene som inngår i en redoksreaksjon?
hvis atomet reduseres, øker dets oksidasjonstall
hvis atomet oksideres, øker dets oksidasjonstall
oksidasjonstallene deres utjevnes
oksidasjonstallene endres ikke
Oppgave nr 42
Antioksidanter
er reduksjonsmidler som blir oksidert før stoffet de skal beskytter imot oksidasjon
er pest og plage
bør unngås for enhver pris
er giftige E stoffer
Oppgave nr 46
Kobberelektrode i den elektrokjemiske spenningsrekken realiseres som en kobbertråd satt inn i en Cu2+ løsning slik at:
konsentrasjonen er 1 mol/L og halvreaksjon Cu2+ +2e = Cu(s) kan skje hvis det tilføres elektroner
det skjer ingenting
konsentrasjonen er lav og ikke endres nevneverdig
det foregår både oksidasjon og reduksjon